Energielabel woningen

Een energielabel laat de energieprestatie van de woning zien en maakt duidelijk welke energiebesparende maatregelen nog mogelijk zijn. De labelklassen voor woningen lopen van A tot en met G, oftewel van weinig naar veel besparingsmogelijkheden.

Energielabel woningen verplicht

Bij de verkoop, verhuur en oplevering van woningen is een geldig energielabel verplicht. Het energielabel voor woningen is een instrument dat bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen uit het Energieakkoord. Ook voldoet Nederland met het label aan de Europese regelgeving en dragen we bij aan de Europese klimaatdoelen voor 2020.

Woningeigenaren zijn verplicht om bij de oplevering, verkoop of verhuur van een woning een definitief energielabel te registreren. Er gelden enkele uitzonderingen. Zo is het energielabel niet verplicht voor monumenten, (studenten)kamers of caravans en woonwagens kleiner dan 50 m2. Een koper of huurder kan op EP-online zien of voor het betreffende adres een energielabel geregistreerd is.

Energielabels 10 jaar geldig

Energielabels zijn 10 jaar geldig. Er is geen verplichting om bestaande energielabels om te zetten als de methode verandert. Dat hoeft pas als het label verlopen is (verloopdatum staat vermeld op het label).

Maximale boete en handhaving

Bij het ontbreken van een geldig energielabel bij een transactiemoment, riskeert de woningeigenaar een boete die kan oplopen tot € 405. De Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) controleert de aanwezigheid van een label.

Machtiging voor aanvragen energielabel

Bij de verkoop, verhuur en oplevering van woningen is een geldig Energielabel verplicht.

Nu is het voor woningeigenaren mogelijk niet alleen zelf hun energielabel te registreren via www.energielabelvoorwoningen.nl, maar dit ook door iemand anders te laten doen. Bijvoorbeeld door een familielid, of een bedrijf zoals een adviseur of makelaar. Dit is mogelijk via een DigiD-machtiging. Volg de stappen in Stroomschema Machtigen energielabel voor woningen.

Aanvraag en advies

Als een woningeigenaar zijn woning verkoopt of verhuurt, moet hij in het bezit zijn van een officieel geregistreerd energielabel. Dit energielabel kan worden aangevraagd of vernieuwd via de website www.energielabelvoorwoningen.nl, of door een Energie-Index op te laten stellen. Na registratie zijn de labels terug te vinden via:

Afschrift energielabel downloaden

Na registratie ontvangen woningeigenaren standaard een afschrift van het energielabel per mail. Woningeigenaren kunnen het afschrift ook downloaden op energielabelvoorwoningen.nl. Erkend deskundigen of EPA-adviseurs kunnen een afschrift van het energielabel downloaden vanuit de EP-online database. Het afschrift van het energielabel (pdf-document) is nooit als officiële documentatie te gebruiken bij verkoop. Het heeft geen juridische waarde. Het officiële label is alleen online te vinden in de EP-online database.

Energiebesparingsadviezen

Naast de energieprestatie-indicator (de labelletter) staan op het afschrift van het energielabel ook adviezen voor mogelijke energiebesparende maatregelen voor het desbetreffende woningtype. Bij deze maatregelen staan bovendien de indicatieve kosten, baten en rendementen per woningtype vermeld. Het nemen van maatregelen draagt bij aan een comfortabele en energiezuinige woning.

energiebesparenbanner

Energielabel berekenen

Via energielabelvoorwoningen.nl wordt het energielabel bepaald op basis van een rekenmodel. Hierin wordt rekening gehouden met de belangrijkste bouwkundige en installatietechnische gegevens van een woning. Om het energielabel vast te stellen is gekozen voor een eenvoudige en toegankelijke methode. Deze sluit aan bij het kennisniveau van de woningeigenaar en bij het merendeel van de situaties die in de Nederlandse woningen voorkomen. Hiervoor baseert het rekenmodel zich op tien woningkenmerken:

Bouwjaar van de woning
Vloerisolatie
Woningtype
Soort verwarming
Soort glas
Soort voorziening voor warm water
Gevelisolatie
Ventilatiesysteem
Dakisolatie
Zonnepanelen en zonneboiler

Bepalingsmethode energielabel woningen via energielabelvoorwoningen.nl

De aanvrager van het energielabel geeft 10 kenmerken op. Achter de schermen vindt een (uitgebreide) berekening plaats waarbij het energielabel wordt bepaald. Voor meer informatie over de methodiek achter de berekening: Bepalingsmethode energielabel woningen

Ontwikkel zelf adviesproducten

Aan het energielabel voor woningen dat via energielabelvoorwoningen.nl wordt bepaald, liggen diverse documenten ten grondslag. RVO.nl stelt deze documenten beschikbaar zodat softwareontwikkelaars en energieadviseurs zelf (advies)producten kunnen ontwikkelen voor het energielabel. Zelf energielabel adviesproducten ontwikkelen

Labelplicht recreatiewoningen

Bij de verkoop of verhuur van uw recreatiewoning moet er doorgaans een definitief energielabel geregistreerd zijn. Labelplicht voor recreatiewoningen

Aanvragen definitief energielabel

Een definitief energielabel kan op twee manieren worden aangevraagd:
  • rechtstreeks via de website www.energielabelvoorwoningen.nl, waar woningeigenaren zelf het energielabel kunnen aanvragen door de 10 kenmerken van de woning op te geven en indien nodig van bewijsmateriaal te voorzien
  • via de EI-route: via een energie-adviseur kunnen woningeigenaren een Energie-Index berekening laten uitvoeren, een route die met name is bedoeld voor verhuurders van woningen onder de liberalisatiegrens

Helpdesk Energielabel

Particulieren en professionals kunnen voor informatie terecht op www.energielabel.nl. Heeft u na het lezen van de website toch nog vragen of opmerkingen over de webapplicatie en het energielabel? Dan kunt u per e-mail of telefonisch contact opnemen met:

Helpdesk Energielabel – Particulieren

T. 0800 0808 (maandag t/m donderdag van 8.00-20.00 uur, vrijdag van 8.00-17.00 uur)
E. helpdesk@energielabel.nl

RVO.nl Klantcontact – Zakelijke markt

T. 088 042 4242 (8.30 - 17.00 uur)
E. klantcontact@rvo.nl

Erkend deskundige energielabel

Alleen gecertificeerde erkend deskundigen mogen het energielabel controleren en registreren. Wilt u erkend deskundige worden? Dan doorloopt u verplicht 10 stappen. Bent u al een erkend deskundige? Dan moet u uw kennis en kwaliteit van uw werk op peil houden. Meer informatie:

Service menu right