Keuringsplicht airconditioningsystemen

Gebouweigenaren of huurders dienen de airconditioningssystemen om de 5 jaar te laten keuren door een deskundige volgens een voorgeschreven inspectiemethodiek. Dit geldt voor systemen op gebouwniveau met een totaal opgesteld koelvermogen van 12 kW of groter.

Huidige keuringsplicht airconditioningsystemen

De huidige keuringsplicht omvat een beoordeling van het rendement van het airconditioningsysteem en de afmetingen in verhouding tot op de koelingsbehoeften (dimensionering) van het gebouw. Na de keuring ontvangt de eigenaar of huurder van het gebouw een keuringsverslag met het resultaat van de keuring. Ook ontvangt u aanbevelingen voor een kostenefficiënte verbetering van de energieprestatie.

 

Afhankelijk van klasse en bouwjaar van het airconditioningssysteem is er een uiterste eerste keuringsdatum. Deze keuring voert de gecertificeerde deskundige uit. De deskundige moet in het bezit zijn van het diploma 'EPBD-airconditioningsystemen A' en/of 'EPBD-airconditioningsystemen B'.

Aircokeuring banner

 

Handhaving en toezicht

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is belast met de handhaving van de voorschriften t.a.v. de keuring van airconditioningsystemen. Zij kunnen, op grond van artikel 120b van de Woningwet, bij overtreding van de voorschriften een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom opleggen.

Meer weten?

Onderhoud- en servicebeurten

In onderstaand schema kunt u nagaan of uw airconditioningsysteem toe is aan een keuring.
 
Op
gebouwniveau
opgesteld
vermogen
Bouwjaar van het
oudste in gebruik
zijnde
airconditioningsysteem
Uiterste keuringsdatum
Vereist diploma voor
uitvoeren keuring
Klasse 1
12-45 kW
ouder dan 1 december
2003
31 december 2014
Geldig diploma EPBD-A
airconditioningsysteem
of

geldig diploma
koelinstallaties
categorie I, behaald
door afleggen
van
f-gassen categorie 1
examen
in periode 2010
tot 1 december 2013
1 december 2003 tot
1 december 2008
31 december 2015
1 december 2008 tot
1 december 2013
30 juni 2016
1 december 2013 of later
5 jaar vanaf de datum dat
het systeem in gebruik
is genomen
Klasse 2
45-270 kW
en
Klasse 3
> 270 kW
ouder dan 1 december
2003
30 juni 2015
Vereiste diploma's
voor uitvoeren van
keuringen klasse 1
airconditioning-
systemen
en
geldig diploma EPBD-B
airconditioningsystemen 
1 december 2003 tot
1 december 2008
31 december 2015
1 december 2008 tot
1 december 2013
30 juni 2016
1 december 2013 of later
5 jaar vanaf de datum dat
het systeem in gebruik is
genomen

Service menu right