Veelgestelde vragen Energielabel C kantoren

Veelgestelde vragen

Wat kan ik doen als huurder van een kantoorpand?

Als huurder bent u niet verantwoordelijk voor het voldoen aan de verplichting. U kunt echter wel de eigenaar wijzen op de verplichting en aansporen tot het nemen van maatregelen. Uitzondering is in geval van casco verhuur, waar u verantwoordelijk bent voor een deel van de energiebesparing. In dat geval blijft de eigenaar eindverantwoordelijk maar kan hij alleen door middel van een afspraak met u aan de verplichting voldoen.

Ik heb al een energielabel C, B, of A. Verandert er voor mij verder nog iets?

Nee, als u een energielabel C of beter heeft, dan hoeft u niets te doen. De rijksoverheid streeft echter naar een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050. Het is verstandig om u hierop alvast voor te bereiden.

Bestaat er voor het verbeteren van het energielabel subsidie?

RVO.nl heeft verschillende financiële regelingen waarvan u gebruik kunt maken, Ga naar onze subsidiewijzer.

Waar vind ik een EPA-U adviseur of een energielabel-adviseur utiliteitsbouw?

Via het register van www.qbis.nl kunt u een gecertificeerde en gekwalificeerde adviseur vinden.

Hoe krijg ik op een simpele manier inzicht in de mogelijkheden voor mijn pand?

Met de Energiebesparingsverkenner Kantoren kunt u een indicatie krijgen hoe u aan de Energielabel C verplichting kunt voldoen.

Wat zijn 'no-regret'-aanpassingen?

Dit zijn aanpassingen die verdergaande verduurzamingsmaatregelen in de toekomst niet in de weg staan. Zoals bijvoorbeeld het installeren van LED-verlichting of genoeg ruimte creëren om een installatie later aan te passen naar de stand van de techniek. Hiermee bereidt u uw kantoor voor op een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050.

Hoe verhoudt de energielabelverplichting zich tot de Erkende Maatregelen (Activiteitenbesluit)?

De label-C-verplichting voor kantoren en de Erkende Maatregelen kunnen beide van toepassing zijn en door verschillende instanties worden gehandhaafd. Het is dus mogelijk dat als een gebouweigenaar voldoet aan de ene wet er via de andere wet aanvullende maatregelen getroffen moeten worden. Mogelijk worden op termijn beide wetten geharmoniseerd. Meer informatie over het Activiteitenbesluit.

Hoe verloopt de handhaving van de label C-verplichting?

Het bevoegd gezag voor het Bouwbesluit – meestal de gemeente waar het kantoorgebouw staat – is verantwoordelijk voor de handhaving van de label C-verplichting.

Wanneer een kantoorgebouw op het moment van inwerkingtreding van de verplichting niet het juiste energielabel heeft, mag het kantoor op grond van de verplichting niet gebruikt worden. Het bevoegd gezag kan opleggen dat het pand niet als kantoor gebruikt mag worden, tot aan de verplichting is voldaan.

Het bevoegd gezag kan verschillende maatregelen nemen, oplopend van het geven van een waarschuwing tot het opleggen van een last onder dwangsom, bestuursdwang of bij herhaaldelijke overtreding het opleggen van een bestuurlijke boete. Het bevoegd gezag zal per situatie afwegen welke handhavingsmaatregelen noodzakelijk en wenselijk zijn. Het bevoegd gezag kan in beleidsregels kaders opnemen voor de handhaving van deze verplichting. Ook zonder zulke beleidsregels of een vooraf vastgestelde handhavingstrategie kan tegen overtredingen van de Woningwet worden opgetreden.

Service menu right