Energieprestatie - BENG

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2020 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Die vloeien voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese richtlijn EPBD.

BENG-indicatoren

Vanaf 1 januari 2020 leggen we de energieprestatie voor bijna energieneutrale gebouwen vast aan de hand van 3 eisen:

  1. de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
  2. het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
  3. het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten

Ontwikkelingen BENG

De overheid werkt hard aan de BENG-eisen voor nieuwbouw die vanaf 1 januari 2020 gaan gelden. Dit jaar worden de concepteisen voor nieuwbouw definitief.

Lees meer over de Ontwikkelingen BENG.

Rekenmethode

Het toetsen van de BENG-eisen 1 januari 2020 met de NTA 8800. De EPC komt te vervallen. Meer informatie over deze methode vindt u bij NEN. Vergunningsaanvragen voor niet-overheidsgebouwen tot 31 december 2019 vallen nog onder de EPC-regelgeving.

Lees meer over de bepalingsmethode BENG.

BENG en aardgasvrij

De overgang naar aardgasvrij is ingrijpend. Woningen, scholen en bedrijven worden anders voorzien van ruimteverwarming en warmtetapwater. Een groot deel van de Nederlandse huishoudens gaat zonder aardgas koken. Daar is kennis voor nodig met aandacht voor vragen van alle betrokken partijen.

Lees meer over BENG en aardgasvrij.

Wet- en regelgeving

De Nederlandse wet- en regelgeving over de energieprestatie van gebouwen is gebaseerd op de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). De huidige regelgeving voor gebouwen vanuit de EPBD staat in het BEG en de REG.

Lees meer over de wettelijke eisen BENG.

Minister Ollongren (BZK) informeerde de Tweede Kamer begin 2019 in een Kamerbrief over de voortgang van diverse onderwerpen op het terrein van energiebesparing in de gebouwde omgeving. Het gaat daarbij onder andere om energiezuinige nieuwbouw en de eisen hiervoor.

Naar verwachting worden de definitieve BENG-eisen na de zomer van 2019 gepubliceerd in de Staatscourant.

Service menu right