Voorbeeldgebouw BENG: Kantoorgebouw

Kenmerken – bestaande toestand

 • Circa 8.000 m2 gebruiksoppervlakte, bestaande uit de functies kantoor en bijeenkomst
 • Laagbouw (3 verdiepingen)
 • Circa 50% glas, HR++ glas- U-waarde 1,8
 • Klimaatklasse A
 • WKO
 • 235 m2 PV-panelen
 • Rc vloer 3,5 - Rc gevel 4,08 - Rc dak 4,0
 • Qv;10 = 0,4
Gebouw met kantoor en bijeenkomstfunctie
 BENG 1   BENG 2   BENG 3
 Energiebehoefte  
kWh/m2/jr 
Primair fossiel energiegebruik  
kWh/m2/jr 
Aandeel hernieuwbare energie
%
Eis 50 25 50
Basis 6394,1 24,8
Variant BENG49,1  24,464,6

Uit de basisberekening is gebleken dat het gebouw niet aan de BENG eisen voldoet.

Ondanks het feit dat het gebouw compact is, is het glasoppervlak vrij groot, waardoor de warmte- en koudevraag relatief hoog is. Het gebouw scoort relatief goed op BENG 3, zonder dat het gebouw voorzien is van PV of zonnecollectoren, Dit komt omdat WKO ook wordt gezien als hernieuwbare energie (omgevingswarmte en koude).

Verbetermogelijkheden BENG 1

 • Verbeteren van de thermische schil, bijvoorbeeld Rc-waarde dak en dichte geveldelen verhogen van 4 en 4,08 naar RC-6,0
 • verlagen U-waarde glas/kozijn van 1,8 naar 1,1
 • Verbeteren van de ZTA-waarde van het glas en/of toepassen van zonwering
 • Verbeteren van de warmteterugwinning van warmtewiel naar kruistroomwisselaar
 • Vraaggestuurde ventilatie (CO2 regeling)
 • Verlagen van het verlichtingsvermogen
 • Verbeteren van de luchtdichtheid van de buitenschil van Qv;10 van 0,4 naar 0,17dm3/sm2

Verbetermogelijkheden BENG 2 en 3

 • Toepassing van zonnecollectoren, dit is voor een klein kantoorgebouw niet zinvol omdat de vraag naar warmte in de zomer nihil is.
 • Elektriciteitsopwekking door middel van 1880 m2 PV-panelen op het dak, in de gevel en/of PV-panelen elders op hetzelfde perceel, gekoppeld aan het gebouw

Er is in dit voorbeeld gekozen om het PV-systeem uit te breiden. Om aan BENG 2 en 3 te voldoen is circa 1.500 – 1.900 m2 PV benodigd, afhankelijk van het gekozen type. In de praktijk zal hier waarschijnlijk niet voldoende ruimte voor zijn, zonder onderlinge beschaduwing van de panelen. In dat geval zal er gezocht moeten worden naar een externe locatie om de PV-panelen te plaatsen, of er zullen aanvullende energiebesparende maatregelen getroffen moeten worden om de omvang van het benodigde PV-systeem te reduceren, zoals CO2 regeling op het ventilatiesysteem en zeer energiezuinige verlichting.

Service menu right