Wettelijke eisen - BENG

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat aanvragen van de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2020 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG).

Voor nieuwe overheidsgebouwen geldt dat aanvragen van de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2019 moeten voldoen aan de BENG-eisen. De overheid vervult namelijk een voorbeeldrol.
Meer informatie over BENG en overheidsgebouwen.

BENG-indicatoren

In Nederland leggen we vanaf 1 januari 2020 de energieprestatie voor bijna energieneutrale gebouwen vast aan de hand van 3 eisen:

  1. De maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
  2. Het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
  3. Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten

1. Energiebehoefte

Voor het bepalen van de energiebehoefte wordt de energiebehoefte voor verwarming en koeling opgeteld. Hierbij wordt gerekend met een vastgesteld ‘neutraal’ ventilatiesysteem.  De energiebehoefte kan worden ingevuld met hernieuwbare of fossiele energie.

2. Primair fossiel energiegebruik

Het primair fossiel energiegebruik is een optelsom van het primair energiegebruik voor verwarming, koeling, warmtapwaterbereiding en ventilatoren. Voor utiliteitsgebouwen telt ook het primair energiegebruik voor verlichting en voor bevochtiging (indien aanwezig) mee. Voor zowel woningen en utiliteitsgebouwen geldt dat, als er PV-panelen of andere hernieuwbare energie bronnen aanwezig zijn, de opgewekte energie van het primair energiegebruik wordt afgetrokken.

Verschil tussen energiebehoefte en het primair fossiel energiegebruik

Bij primair fossiel energiegebruik worden de systeemverliezen (zoals leidingverliezen bij verwarming), hulpenergie (zoals pompen) en het rendement van de opwekkers (zoals de CV-ketel) meegenomen. Bij energiebehoefte is dat niet het geval.

3. Aandeel hernieuwbare energie

Het aandeel hernieuwbare energie wordt bepaald door de hoeveelheid hernieuwbare energie te delen door het totaal van hernieuwbare energie en primair fossiel energiegebruik.

Eisen zijn nog niet definitief

In 2018 wordt getoetst of de eisen op een kostenoptimaal niveau liggen. In januari 2019 start een internetconsultatie en daarna zal de Tweede Kamer in 2019 een besluit nemen over de definitieve eisen. Deze zullen naar verwachting in de zomer van 2019 gepubliceerd worden in het Staatsblad.

Voorgenomen eisen uit juli 2015

Na de start  van de BENG implementatie in Nederland in 2015 zijn er verkennende onderzoeken uitgevoerd. Deze onderzoeken hebben in 2015 geresulteerd in voorgenomen eisen.  Het is aannemelijk dat de definitieve BENG-eisen verschillen van de voorgenomen BENG-eisen (2015).

Gebouwfunctie1 - Energiebhoefte kWh/m2.jr2 - Primair fossiel energiegebruik
kWh/m2.jr
3 - Aandeel hernieuwbare energie %
Woningen en woongebouwen252550
Utiliteitsgebouwen502550
Onderwijsgebouwen506050
Gezondheidszorggebouwen6512050

 

Meer weten over de ontwikkelingen van de definitieve eisen. 

Gezond binnenklimaat

Een consequentie van de eisen is dat gebouwen beter geïsoleerd en beter luchtdicht gebouwd worden. Hierdoor wordt het realiseren van een gezond binnenklimaat in hogere mate afhankelijk van de voorzieningen voor de luchtverversing in de gebouwen. Bij de verdere ontwikkeling van bijna-energieneutrale concepten is dit een belangrijk aandachtspunt.

Service menu right