Bepalingsmethode EPC

Het Bouwbesluit wijst de NEN 7120 aan als bepalingsmethode voor de energieprestatiecoëfficiënt (EPC). De EPC beoordeelt integraal de energiezuinigheid van een woning/woongebouw of utiliteitsgebouw. Dit gebeurt op basis van gebouweigenschappen, installaties en standaard gebruikersgedrag. Het maakt hierbij niet uit welke energiebesparende maatregelen worden genomen, zolang de vereiste energieprestatie gerealiseerd wordt.

NEN 7120

De bepalingsmethode voor het maken van een EPC-berekening is per 1 juli 2012 de NEN 7120 – Energieprestatie van Gebouwen (EPG). Deze norm beschrijft de methode over het schematiseren van het gebouw en het berekenen van het energiegebruik van gebouwinstallaties. Voor specifieke maatregelen verwijst de NEN 7120 door, waaronder:

  • NEN 1068 Thermische isolatie van gebouwen – Rekenmethoden: voor het bepalen van de transmissieverliezen voor verwarming en koeling
  • NEN 8088-1 - Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen: voor het energiegebruik van ventilatie
  • NVN 7125 - Energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau (EMG): voor het waarderen van energiebesparende maatregelen op gebiedsniveau

De geldende versies van bovenstaande normen zijn te vinden in bijlage I van de Regeling Bouwbesluit. In de rekenprogramma’s zijn deze normen geïntegreerd.

Meer informatie over normontwikkeling vindt u op de website van de NEN.

Rekenprogramma's EPC

Het uitrekenen van de EPC moet volgens de NEN 7120. Er zijn verschillende rekenprogramma's beschikbaar die voor een EPC-berekening volgens deze norm gebruikt kunnen worden. Leveranciers van EPG-software zijn:

EPCheck

Met het programma EPCheck gaat u op eenvoudige wijze na of een EPC-berekening geen grote fouten bevat. Dit kan voor EPC-berekeningen van woningbouw, utiliteitsbouw en combinatiegebouwen. EPCheck is bedoeld om berekeningen te controleren die gemaakt zijn volgens de NEN 7120.

> EPCheck

Service menu right