Activiteitenbesluit gebouwen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Activiteitenbesluit gebouwen

06-04-2021

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (inrichtingen) om energiebesparende maatregelen te treffen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.

De energiebesparingplicht geldt voor bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken.

Erkende maatregelenlijst energiebesparing (EML)

Voor 19 bedrijfstakken bestaat er per bedrijfstak een Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML). De EML's staan ook vermeld in bijlage 10 van de Activiteitenregeling. Zo zijn er lijsten voor gezondheidszorg- en welzijnszorginstellingen, kantoren, onderwijsinstellingen, sport en recreatie, hotels en restaurants, bedrijfshallen en detailhandel.

Onder de erkende maatregelen valt voor meerdere branches ook het plegen van Doelmatig beheer en onderhoud (DBO). Deze maatregelen DBO vormen een belangrijk onderdeel van het toezicht op de erkende maatregelen energiebesparing. Ze geven namelijk aan hoe erkende maatregelen beheerd en onderhouden moeten worden. Ook het toepassen van een Energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS)  is nu als maatregel in de lijsten opgenomen. Er bestaan ook erkende maatregelenlijsten voor andere sectoren. Op de website van InfoMil vindt u de laatste updates en informatie.

Op de pagina Erkende Maatregelenlijsten Informatieplicht Energiebesparing (EML) ziet u welke maatregelenlijst op uw bedrijf van toepassing is.

Kantoren met Energielabel C

Als een kantoor een Energielabel C wil bereiken, dan moeten er gebouwgebonden energiebesparende maatregelen voor verwarming, isolatie, verlichting en ventilatie worden uitgevoerd. Aandachtspunt blijft een doelmatig beheer en onderhoud.

Lees meer over Energielabel C voor kantoren

Toezicht van bevoegd gezag en omgevingsdiensten

Bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen moeten aan de energiebesparingsverplichting voldoen. Zij moeten aantonen welke energiebesparende maatregelen zijn uitgevoerd. Vaak gaat het bevoegd gezag in gesprek met bedrijven om hen te stimuleren deze maatregelen te nemen. Het bevoegd gezag kan hierbij een dwangsom inzetten als stok achter de deur.

Op de website Omgevingsdienst.nl vindt u de regionale uitvoeringsdiensten van Nederland. InfoMil is het kenniscentrum voor het bevoegd gezag en de omgevingsdiensten.

Split incentives

Soms is er sprake zijn van een split incentive. Hierbij verschillen de belangen tussen verhuurder en gebruiker/huurder van een gebouw. Een verhuurder investeert bijvoorbeeld in maatregelen voor energiebesparing, maar de gebruiker van het gebouw profiteert van de lagere energiekosten.

Oplossing

Deze split incentives zijn een privaatrechtelijke kwestie tussen huurder en verhuurder of beheersorganisatie. Het economische probleem moet in de eerste plaats dus worden opgelost door de marktpartijen onderling. Platform Duurzame Huisvesting biedt oplossingen waarmee split incentives worden voorkomen.

De komende jaren lossen veel split incentives zich op natuurlijke wijze op. Oude huurcontracten lopen immers af. In een nieuw huurcontract kunnen nieuwe afspraken komen. Moet u een nieuw huurcontract afsluiten? Neem dan de energiebesparende maatregelen mee als onderdeel van het contract. Maak afspraken over wie welke maatregelen neemt. 
 
Het Platform Duurzame Huisvesting heeft met een aantal stakeholders een handreiking opgesteld die het voor toezichthouders makkelijk moet maken om het gesprek aan te gaan met huurder en verhuurder. De handreiking is concreet uitgewerkt in onderstaande checklist voor toezichthouders.
Splitincentive-banner

 

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.