Service menu right

Energie-Index

De Energie-Index is een vrijwillig instrument waarmee men de energieprestatie van een woning kan berekenen.

Op basis van de Energie-Index kan een energielabel worden bepaald.

Wat is de Energie-Index

De Energie-Index is met name van belang voor verhuurders van woningen die onder de liberalisatiegrens liggen, want:

  • De Energie-Index bepaalt mede het aantal huurpunten van de woning voor het Woningwaarderingsstelsel (WWS). Het aantal huurpunten bepaalt vervolgens de maximale huur die de verhuurder mag vragen.
  • Woningcorporaties kunnen de Energie-Index ook gebruiken om de investeringen van hun woningvoorraad te waarderen en bepalen. Als een verhuurder meerdere, vergelijkbare woningen heeft, is het mogelijk om op basis van representativiteit deze sneller en goedkoper tegelijk te laten voorzien van een Energie-Index.
  • Woningcorporaties en verhuurders hebben een Energie-Index nodig om in aanmerking te komen voor de Regeling Vermindering Verhuurdersheffing Verduurzaming.
  • Bij oplevering, verkoop en verhuur van woningen is een energielabel nodig. Op basis van een Energie-Index wordt een energielabel bepaald en geregistreerd. Hiermee voldoet een woningeigenaar aan de energielabelplicht.
  • Verhuurders van woningen boven de liberalisatiegrens hebben niet te maken met het woningwaarderingsstelsel. Ze mogen net als woningcorporaties een Energie-Index laten opstellen, maar kunnen ook kiezen voor een energielabel, dat ze kunnen aanvragen via Energielabel voorwoningen. Hiermee voldoen ze aan de wettelijke verplichting om op een transactiemoment een label te overhandigen.

Energie-Index: 150 kenmerken

Een Energie-Index mag alleen opgesteld worden door een gecertificeerde energieadviseur (EPA-W, BRL9500-01). Een energieadviseur komt langs en neemt ongeveer 150 kenmerken van de woning op. Dit betekent in de praktijk dat de energieadviseur de afmetingen van de woning in detail opmeet, noteert wat de isolatiekwaliteit is en in kaart brengt welke installaties aanwezig zijn. Op basis van deze uitgebreide opname berekent hij vervolgens het Energie-Index-getal (geen letter).

Woningwaarderingsstelsel

Energielabel opgesteld vóór 1 januari 2015

Een energielabel dat is afgegeven vóór 1 januari 2015 is opgesteld met een voorloper van de huidige methode. Deze energielabels hebben een rechtstreekse koppeling met het woningwaarderingsstelsel. Dit label mag niet ouder zijn dan 10 jaar.

Woningwaarderingsstelsel

Het energielabel van na 1 januari 2015 is niet te gebruiken voor het bepalen van de huurpunten voor het woningwaarderingsstelsel (WWS). Hiervoor is de Energie-Index nodig. Bekijk onderstaande webpagina van de rijksoverheid voor meer informatie over de koppeling tussen de labels, Energie-Index en huurpunten.

Heeft de energieprestatie van mijn woning invloed op de huurprijs?

Waarom 2 Energie-Indexen

Er zijn 2 energie-indexen, de EI en de EI geldig voor het woningwaarderingsstelsel (WWS). In de EI geldig voor het WWS zijn gebiedsmaatregelen - zoals stadsverwarming of collectieve duurzame energie - forfaitair meegenomen, omdat deze maatregelen geen duidelijk voordeel opleveren voor de huurder. Indien een woning niet is aangesloten op gebiedsmaatregelen, dan zijn beide indexen aan elkaar gelijk.

Automatisch energielabel

Bij registratie van de Energie-Index (EI) door de energieadviseur (EPA-W, BRL9500-01) wordt automatisch een definitief energielabel gegenereerd. Sinds 29 maart 2018 worden aan de EI-registraties labelletters gekoppeld - conform de WWS-tabel. De energieadviseur hoeft geen extra handelingen uit te voeren voor het genereren van het energielabel. Dit gaat automatisch. Bent u energieadviseur en komen de parameters op het afschrift van het energielabel niet overeen met uw invoer in de EI-software? Neem dan contact op met uw softwareleverancier. Zij kunnen samen met u nagaan waardoor dit veroorzaakt wordt.

Energielabelletter koppelen aan Energie-Index

Indien uw woning een EI heeft met een registratiedatum vóór 29 maart 2018, en u ook de labelletter wilt koppelen aan de EI, dan kunt u hiervoor een verzoek indienen. De EI moet wel ná 1 januari 2015 zijn geregistreerd.

Indien u meerdere woningen wilt herlabelen, kan dat in één verzoek. RVO heeft de volgende gegevens nodig (in aparte velden in een csv-, of xlsx-bestand en per energielabel één regel):
Registratienummer, postcode, huisnummer, huisnummertoevoeging, registratiedatum (dd-mm-jjjj). Deze gegevens kunt u vinden op uw huidige energielabel.

U kunt uw verzoek indienen per mail naar klantcontact@rvo.nl o.v.v. 'Energielabelletter koppelen aan EI'. Zodra RVO uw gegevens heeft verwerkt, ontvangt u een bevestiging.
Het verzoek kan worden ingediend door, of namens de eigenaar van de woning(en). 

Let op: RVO zal van alle adressen die in het aangeleverde bestand staan de labelletter koppelen aan de EI. Zodra het bestand is verwerkt in de energielabel-registratiedatabase, kan dit niet meer ongedaan worden gemaakt.

Labelletters - Grenswaarden

LabelletterGrenswaarden Energie-Index  (EI) woningen
AKleiner of gelijk aan 1.20
B1.21 - 1.40
C1.41 - 1.80
D1.81 - 2.10
E2.11 - 2.40
F2.41 - 2.70
GGroter dan 2.70

 

Voor meer informatie over de verschillen tussen de Energie-Index, het energielabel en de EPC zie:

Meer weten?

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.