Service menu right

De Energie-Index en het Energielabel

De energiezuinigheid van bestaande woningen is te bepalen via twee verschillende methoden: het energielabel via energielabelvoorwoningen.nl en de Energie-Index.

De rekenmethode achter het energielabel is gebaseerd op dezelfde rekenmethode als de Energie-Index. De methode die gebruikt wordt bij energielabelvoorwoningen.nl is eenvoudiger.

Verschillende doelgroepen

De twee methoden zijn ontwikkeld voor verschillende doelgroepen:

  • de methode via energielabelvoorwoningen.nl geeft snel inzicht in de energetische kwaliteit van de woning, de mogelijkheden om de energieprestatie te verbeteren en is bedoeld als bewustwordingsinstrument voor eigenaren van woningen.
  • de Energie-Index (EI) is vooral bedoeld voor verhuurders van woningen onder de liberalisatiegrens. De Energie-Index bepaalt mede het aantal huurpunten van de woning.

Twee methoden: 10 versus 150 kenmerken

De Energie-Index is gebaseerd op ongeveer 150 kenmerken van de woning. Het energielabel dat wordt bepaald via energielabelvoorwoningen.nl is gebaseerd op de 10 belangrijkste kenmerken van de woning.

Een energielabel kan op twee manieren worden aangevraagd:

  • rechtstreeks: via de website www.energielabelvoorwoningen.nl┬ákunnen woningeigenaren zelf het energielabel aanvragen door de 10 kenmerken van de woning op te geven. Daar waar nodig leveren zij bewijsmateriaal aan. een erkend deskundige keurt vervolgens het bewijsmateriaal.
  • via de EI-route: via een energieadviseur kunnen woningeigenaren - met name verhuurders van woningen onder de liberalisatiegrens - een Energie-Indexberekening laten uitvoeren

Labelletters en de Energie-Index

In het merendeel van de gevallen zal de labelletter vastgesteld via de EI (WWS-klasse) en via energielabelvoorwoningen.nl dicht bij elkaar in de buurt liggen. Er zijn echter enkele parameters die soms worden gebruikt in een EI-berekening die ervoor kunnen zorgen dat de labelletters wat uit elkaar liggen.
Op het afschrift van een energielabel via de EI-route staat dat de labelletter gebaseerd is op de Energie-Index.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *