Service menu right

Verschil Energie-Index (EI) en Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC)

De Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) is een maat die de energiezuinigheid van nieuw te bouwen woningen uitdrukt in een getal.

De Energie-Index (EI) is een maat die de energiezuinigheid van bestaande woningen uitdrukt in een getal.

EPC voor nieuwbouw

Bij de aanvraag voor een bouwvergunning voor nieuw te bouwen woningen wordt een EPC-berekening opgesteld. Hierin liggen de energiebesparende maatregelen vast voor de te bouwen woning. De uitkomst van deze berekening is een EPC-waarde. Deze wordt berekend via de rekenmethode NEN7120. De EPC-berekening wordt getoetst aan de eisen in het Bouwbesluit.

> Energieprestatie EPC

EI voor bestaande woningen

Voor bestaande woningen is er de EI-methode. De Energie-Index wordt bijvoorbeeld berekend bij de verbouwing van een woning of na oplevering van een nieuwbouwwoning. De Energie-Index wordt dan berekend met de rekenmethode NEN7120 aangevuld met het Nader Voorschrift. Dit laatste is specifiek voor bestaande bouw.

Verschillen uitkomst EI en EPC

De uitkomst van de berekening van de Energie-Index verschilt van de uitkomst van de EPC-berekening. De methode is vergelijkbaar. Maar in het Nader Voorschrift staat welke invoer specifiek voor bestaande woningen gebruikt moet worden. Op sommige punten is de invoer wat vereenvoudigd.

Van veel bestaande woningen zijn de exacte specificaties van onder andere constructies en details (zoals koudebruggen) niet bekend. Deze details zijn wel bekend bij nieuwbouw. Die mogen gebruikt worden bij de nieuwbouwberekening.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.