Service menu right

Energielabel utiliteitsgebouwen

Een energielabel laat de energieprestatie van het gebouw zien. Ook maakt het energielabel duidelijk welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. De labelklasse voor utiliteitsbouw loopt van A++++ t/m G, dus van weinig naar veel besparingsmogelijkheden.

Infograhpic duurzaam gebouw

Energielabel utiliteitsbouw verplicht

Bij verkoop, verhuur of oplevering van utiliteitsgebouwen is sinds 1 januari 2008 een geldig energielabel verplicht. Het geldt voor gebouwen met de volgende functies (dit kan één functie zijn, maar ook een combinatie van meerdere functies):

  • Kantoor
  • Onderwijs, zoals scholen en universiteiten
  • Publieke  functies, zoals bibliotheken, stadhuizen, vergadercentra
  • Gezondheidszorg, zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen
  • Horeca en logies, zoals hotels, pensions, cafés, restaurants
  • Sport, zoals sporthallen, stadions, zwembaden
  • Winkels, zoals supermarkten, warenhuizen, showrooms van garages

Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig. Let dus op de verloopdatum van uw energielabel; de allereerste energielabels uit 2008 verlopen in 2018.

Overheidsgebouwen

Voor gebouwen van ministeries, provincies, gemeenten, banken, rechtbanken, waterschappen en stadsdeelkantoren, met een minimale grootte van 250 m2 en die publiek toegankelijk zijn, is altijd een energielabel verplicht. Ook gebouwen die verhuurd worden aan overheidsinstanties vallen onder deze verplichting.
Daarnaast moeten alle maatregelen die op het energielabel van deze gebouwen genoemd staan en in eigendom zijn van de overheid, binnen 10 jaar worden uitgevoerd. Deze gebouwen kunnen ook verduurzaamd worden via andere maatregelen met een gelijkwaardige energiebesparing.

Maximale boete en handhaving

De Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) controleert op de aanwezigheid van een energielabel. Bij het ontbreken van een geldig label tijdens een transactiemoment riskeert de eigenaar van het utiliteitsgebouw een bestuurlijke boete die kan oplopen tot € 20.250.

Verplichting energielabel C kantoren 2023

Vanaf 2023 is ieder kantoor in Nederland groter dan 100m2 verplicht om minimaal energielabel C te hebben. Deze wetgeving is momenteel nog in ontwikkeling. Voor verdere informatie kunt u terecht op Energielabel C kantoren.

Nieuw energielabel utiliteitsgebouwen vanaf 1 januari 2021

Vanaf 1 januari 2021 wordt het energielabel utiliteitsgebouwen bepaald op basis van NTA 8800. Bekijk de webpagina Nieuw energielabel utiliteitsgebouwen vanaf 1 januari 2021 voor alle informatie.

Opstellen energielabel

Het energielabel kunt u laten opstellen door een energieadviseur met een BRL9500-03 certificaat. Alleen zij mogen een energielabel voor utiliteitsgebouwen afgeven. U schakelt zelf een energieadviseur in. De energieadviseur neemt een aantal kenmerken van het gebouw op. Nadat de energieadviseur het energielabel in de registratiedatabase EP-online heeft geregistreerd, ontvangt u als gebouweigenaar een energielabel.

Energieadviseur vinden

Een energieadviseur kan de energielabel opname voor u verzorgen. Dit kan op twee manieren: volgens de basismethodiek voor bestaande bouw (klasse A t/m G) of de detailmethodiek voor zeer energiezuinige gebouwen (klasse A t/m A++++). U kunt een adviseur vinden via het kwaliteitsregister van QbisNL.

Energielabel zichtbaar ophangen

Het zichtbaar ophangen van het energielabel is verplicht voor alle overheidsgebouwen met een energielabel en alle andere gebouwen die van rechtswege een energielabel hebben en publiek toegankelijk zijn.

Publiek toegankelijke gebouwen

Deze verplichting geldt bijvoorbeeld ook voor overheidsorganisaties in gebouwen die publiek toegankelijk zijn van meer dan 250 m2. Het energielabel moet dan zichtbaar worden opgehangen, bijvoorbeeld naast de receptie of de ingang. Deze verplichting geldt ook voor andere gebouwen met publiek toegankelijke delen vanaf 250 m2 (zoals ziekenhuizen, scholen, winkels, supermarkten, restaurants, schouwburgen, banken en hotels), mits er voor deze gebouwen een energielabelplicht is en er een energielabel is afgegeven. Een label moet bijvoorbeeld verstrekt worden bij de verhuur of verkoop van een gebouw. Bij winkels hangt u het label in de winkel, bij een winkelcentrum hangt u het label bijvoorbeeld bij de ingang van het gebouw. Het gaat hierbij om (delen van) gebouwen waar vaak publiek komt (vaker dan incidenteel).

De regel geldt ook als de overheid een ruimte huurt groter dan 250 m², in een particulier gebouw. Of als een particulier een ruimte huurt van de overheid waar vaak publiek komt, bijvoorbeeld een sportschool. In gebouwen waarvoor speciale toestemming nodig is om binnen te komen hoeft het energielabel niet op een zichtbare plek te hangen. Bijvoorbeeld gebouwen van Defensie en Luchtmacht, gesloten inrichtingen voor de gezondheidszorg en kinderopvanginstellingen.

Energielabels zoeken

Wilt u de geregistreerde energielabels en/of Energie-Index van gebouwen of woningen raadplegen? Maak dan gebruik van het EP-Online register. Hier kunt u op adresniveau informatie ophalen over de registratiedatum, Energie-Index en labelklasse van een woning of gebouw.

Veelgestelde vragen

Adviesplatform voor energieadviseurs

Bent u energieadviseur en heeft u vragen over de energielabelmethododiek, het opnameprotocol en certificering? Dan kunt terecht bij de Fedec via EPA-adviesplatform.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.