Energielabel woningen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Energielabel woningen

31-05-2021

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een woning is en welke energiebesparende maatregelen nog mogelijk zijn. De energielabel-letter wordt bepaald op basis van het fossiele energiegebruik, uitgedrukt in kilowattuur per vierkante meter per jaar (kWh/m².jr).

Hoe minder fossiele energie de woning gebruikt, hoe beter het energielabel. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Fossiele energie komt van kolen, olie en aardgas.

Energielabel woningen verplicht

Bij de verkoop, verhuur en oplevering van woningen is een geldig energielabel verplicht. Het energielabel voor woningen is een instrument dat inzicht geeft in de energieprestatie van de woning en verbetermogelijkheden voor isolatie en installaties. Dat geeft de woningeigenaar handelingsperspectief. Hiermee kan de woning verder worden verduurzaamd, energiekosten worden bespaard en het wooncomfort toenemen.

Woningeigenaren zijn verplicht om bij de oplevering, verkoop of verhuur van een woning een definitief energielabel beschikbaar te stellen aan de koper of huurder. Er gelden enkele uitzonderingen en die vindt u op de webpagina Voor welke woningen en gebouwen is een energielabel verplicht?. Een koper of huurder ziet in de registratiedatabase EP-online of op de website Zoek je energielabel of voor het betreffende adres al een geldig energielabel geregistreerd is.

Het is verplicht om in verkoop- of verhuuradvertenties van een gebouw de eenergieprestatie-indicator (de labelklasse) van een geldig afgegeven energielabel te vermelden. Is er nog geen geldig energielabel afgegeven, dan is deze vermelding niet vereist en zal er tot 1 januari 2022 niet worden gehandhaafd op deze verplichting. Is er voor het betreffende gebouw al een geldig energielabel afgegeven? Dan moet deze wel worden vermeld.

Bekijk onderstaande document voor meer informatie over de verplichting van een energielabel.

Voorbeeld en toelichting energielabel woning

Download hieronder een fictief voorbeeld van het energielabel voor woningen en de uitgebreide toelichting daarop.

 

Aanvraag en advies

Ben u een woningeigenaar en verkoopt of verhuurt u uw woning? Dan moet u in het bezit zijn van een geldig energielabel. Is er nog geen geldig geregistreerd energielabel? Dan vraagt u deze voor het huis aan bij een energieadviseur.
Een energieadviseur vindt u in het Centraal register techniek of op de website Woninglabel.

Voor het registreren van een energielabel komt een energieadviseur langs om de woning op te nemen en vervolgens een energieprestatieberekening te maken. Gemiddeld neemt de woningopname tussen de 1,5 en 2 uur in beslag. Afhankelijk van de complexiteit van de woning zal de woningopname langer of korter duren.

Na registratie door een energieadviseur ontvangt u een afschrift van het energielabel van de energieadviseur. Een afschrift van het energielabel is door de energieadviseur te downloaden vanuit de EP-online database. Bij verkoop is het label dat staat geregistreerd in EP-online altijd leidend. U als woningeigenaar downloadt uw eigen energielabel via de website MijnOverheid. De energielabels vindt u na de registratie terug in de registratiedatabase EP-online en op de website Zoek je energielabel.

Stappenplan aanvraag energielabel voor woningen

  • Zoek een energieprestatie-adviseur (EP-adviseur) woningbouw in Centraal register techniek en vraag een of meerdere offertes aan.
  • Bevestig de offerte en maak een afspraak met uw EP-adviseur.
  • De EP-adviseur neemt de woning ter plaatse op. Voor deze woningopname moet u aanwezig zijn. Zorg daarnaast dat u zoveel mogelijk informatie van het huis beschikbaar heeft. Denk daarbij bijvoorbeeld aan bouwtekeningen en/of documentatie/facturen van zonnepanelen.
  • De EP-adviseur registreert de energieprestatieberekening in de registratiedatabase. Na registratie in de EP-online is het mogelijk dat hij het afschrift van het energielabel per mail naar u toestuurt.  Wilt u het afschrift downloaden? Dit regelt u via de website MijnOverheid.

Energielabel voor uw woning 10 jaar geldig

Een energielabel is 10 jaar geldig. De ‘geldig tot’-datum staat vermeld op het label. Er is geen verplichting om geldige energielabels te vervangen als de bepalingsmethode verandert. Ook worden al geldige energielabels niet omgezet op het moment dat de bepalingsmethode verandert. Als op het moment van verhuur of verkoop de geldigheidsdatum van een energielabel is overschreden, vraagt u een nieuw energielabel aan.

Boete en handhaving

Bij het ontbreken van een geldig energielabel bij een transactiemoment (oplevering, verhuur en verkoop van het huis) riskeert de woningeigenaar een boete. De boetes per situatie vindt u op de website van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT).

Bepalingsmethode energielabel

Per 1 januari 2021 is er een nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen, de NTA 8800. Deze methode wordt gebruikt voor zowel woningen als utiliteitsgebouwen, bestaand en nieuw. Voor het bepalen van een energielabel zijn de volgende normen en documenten van belang:

  • NTA 8800
  • Beoordelingsrichtlijn (BRL) 9500
  • ISSO publicatie 82.1

Energielabel bij recreatiewoningen

Bij de verkoop of verhuur van een recreatiewoning is het doorgaans verplicht een geldig energielabel beschikbaar te stellen. In de regelgeving bestaan enkele uitzonderingen hierop. Er is geen energielabel nodig voor:

  • alleenstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte van minder dan 50 m2.
  • voor bewoning bestemde gebouwen die minder dan 4 maanden per jaar worden gebruikt. Deze gebouwen hebben een verwacht energiegebruik van minder dan 25% van het energiegebruik bij permanent gebruik.

Overgang van NEN 7120 naar NTA 8800

Bekijk de pagina Verschillen en overgang tussen de NEN 7120 en NTA 8800 voor woningen voor alle informatie hierover.

Informatie voor EnergiePrestatie-adviseurs

Alleen een vakbekwaam EP-adviseur mag een energielabel op basis van de NTA 8800 registreren. De vakbekwaam EP-adviseur doet ter plaatse de gebouwopname en registreert de energieprestatieberekening ten behoeve van het label in de landelijke registratiedatabase EP-online.

Bekijk voor meer informatie de pagina Informatie voor EnergiePrestatie-adviseurs.  

Overgangsregeling energieadviseurs tot 1 juli 2021

Tot 1 juli 2021 is er een overgangsregeling voor energieadviseurs. Bekijk de pagina Overgangsbepaling energieadviseurs tot 1 juli 2021 voor meer informatie.

Energieprestatieberekening bij een omgevingsvergunning

In dit document is meer informatie te vinden over energieprestatieberekeningen ten behoeve van een aanvraag omgevingsvergunning. Deze informatie is vooral bedoeld voor bouwplantoetsers.

Helpdesk

Op de website Energielabel is meer informatie te vinden voor zowel particulieren als professionals. Heeft u na het lezen van de website vragen of opmerkingen over de webapplicatie of het energielabel? Neem dan contact op via onderstaande gegevens.

Particulieren

Neem conctact op met de Helpdesk particulieren:
Telefoon: 0800 0808 (maandag t/m donderdag van 8.00-20.00 uur, vrijdag van 8.00-17.00 uur)
E-mail: helpdesk@energielabel.nl

Zakelijke markt

Neem contact op met onze afdeling Klantcontact op verschillende manieren bereiken, bekijk daarvoor onze contactpagina.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.