Service menu right

Energielabelplicht voor recreatiewoningen

Bij de verkoop of verhuur van uw recreatiewoning bent u doorgaans verplicht om hiervoor een definitief energielabel te registreren.

Er bestaan in de regelgeving echter enkele uitzonderingen hierop:

  • Er is geen energielabel nodig voor vrijstaande gebouwen met een totale bruikbare oppervlakte van minder dan 50 m2.
  • Er is geen energielabel nodig voor recreatiewoningen die minder dan 4 maanden per jaar in gebruik zijn of die een beperkte gebruikstijd per jaar hebben én een verwacht energieverbruik van minder dan 25% van wat het jaarlijkse energiegebruik zou opleveren.

Valt uw recreatiewoning niet onder de bovengenoemde uitzonderingen? Dan bent u verplicht een energielabel aan te vragen bij de verkoop of verhuur van deze woning. Bekijk hieronder het schema met de te nemen stappen.

Banner recreatiewoningen

Een energielabel registreren

Er zijn 2 manieren om een energielabel te registreren. Welke manier voor uw recreatiewoning relevant is, hangt af van de wijze waarop uw recreatiewoning door de gemeente is geregistreerd in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Er zijn hiervoor 2 opties. Of uw woning heeft een 'woonfunctie’ en valt onder woningbouw. Of uw woning heeft een logiesfunctie en valt onder utiliteitsbouw.

1. Uw recreatiewoning heeft een ‘woonfunctie’

Voor recreatiewoningen met een gewone ‘woonfunctie’ kan via de webapplicatie Energielabel voor woningen een definitief energielabel worden geregistreerd. Als eigenaar gebruikt u uw DigID voor het inloggen. U selecteert 'recreatiewoning' en laat hiervoor een energielabel registreren.

Het kan voorkomen dat uw recreatiewoning in de BAG een ‘woonfunctie’ heeft, maar dat u de woning toch niet vindt in de webapplicatie. In dat geval kunt u bij RVO een zogenaamd koppelingsverzoek indienen, waarmee de woning aan uw naam wordt gekoppeld. Download hieronder de Instructie koppelingsverzoek voor meer informatie.

Het is ook mogelijk om via de Energie-Indexroute een energielabel te registreren. Dit kan vooral een handig alternatief zijn als er een registratie van energielabels voor een groot aantal gelijksoortige woningen nodig is. Vanuit de Energie-Indexberekening worden de 10 kenmerken voor het energielabel automatisch afgeleid. Voor deze route is het nodig dat u een EPA-adviseur inschakelt.

2. Uw recreatiewoning heeft een ‘logiesfunctie’

Heeft de gemeente in de BAG gekozen voor de naam ‘logiesfunctie’? Dan valt het object onder Utiliteitsbouw. Sinds september 2019 worden er ook adressen van gebouwen met een utiliteitsfunctie ingelezen in de webapplicatie.

Bezit u een recreatiewoning? Dan kunt u hierdoor nu ook via de webapplicatie een label aanvragen. Dit is niet toegestaan voor alle andere utiliteitsgebouwen die niet in gebruik zijn als woning. U kunt daarvoor geen vereenvoudigd energielabel aanvragen en laten registreren.

Bent u eigenaar van een recreatiewoning? Dan ziet u bij het inloggen in de webapplicatie de meldingen dat:

  • uw adres geen woonfunctie heeft in de BAG;
  • het niet toegestaan is om een vereenvoudigd energielabel aan te vragen voor een gebouw dat niet in gebruik is als (vakantie)woning;
  • de erkend deskundige op het vorige punt kan controleren; en
  • de erkend deskundige uw aanvraag kan afwijzen als hij denkt dat het gebouw niet in gebruik is als (vakantie)woning.

Wordt uw aanvraag afgewezen, dan ontvangt u geen geld retour. U hoeft echter niet te bewijzen dat het gebouw in gebruik is als (vakantie)woning.

Registratie controleren in BAG

Controleer vooraf via de BAG-viewer hoe uw recreatiewoning geregistreerd staat in de BAG. Hierin staat bij gebruiksdoel het vergunde gebruik per verblijfsobject geregistreerd. Dat kunnen er overigens ook meer zijn dan één. Zo kan een object, afhankelijk van de vergunning, als 'woonfunctie' en als 'logiesfunctie' geclassificeerd staan. De gemeente is verplicht om de registratie op deze wijze uit te voeren. De gebruiksdoelen zijn ontleend aan het Bouwbesluit. Staat er aantoonbaar onjuiste informatie in de BAG? Neem dan voor een correctieverzoek contact op met uw gemeente.

Handhaving

De Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) controleert de aanwezigheid van een energielabel. Bij het ontbreken van een geldig label op een transactiemoment, riskeert de woningeigenaar een boete van:

  • € 170 voor natuurlijke personen (per verkochte woning zonder energielabel);
  • € 340 voor rechtspersonen (per verkochte woning zonder energielabel).

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *