Overgangsregeling energieadviseurs tot 1 november 2021 | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Overgangsregeling energieadviseurs tot 1 november 2021

29-06-2021

Tot 1 november 2021 is er een overgangsregeling van kracht voor de vakbekwaamheid van energieadviseurs voor BRL 9500-W en 9500-U.

Voor wie is de overgangsregeling?

Een energieadviseur werkzaam voor een certificaathouder en aantoonbaar (zie onderstaande toelichting) in staat is een opname te maken van de bouwkundige schil en de installaties van het gebouw. Deze handelingen moeten worden uitgevoerd volgens de voorschriften zoals bedoeld in de Beoordelingsrichtlijnen (BRL):

  • 9500-W van 15 april 2020, inclusief wijzigingsblad van 15 december 2020 of
  • 9500-U van 15 april 2020, inclusief wijzigingsblad van 15 december 2020.

Tot 1 november 2021 mag deze energieadviseur onder de overgangsregeling de volgende handelingen uitvoeren:

  • vanaf 1 januari 2021 de opname van de energieprestatie van woningen, woongebouwen en utiliteitsgebouwen
  • vanaf 11 februari 2021 de registratie van de energieprestatie
  • vanaf 11 februari 2021 de BENG-berekening maken en registreren

Toelichting

Met deze overgangsregeling mogen tot 1 november 2021 de energieadviseurs die op het moment van opname aantoonbaar in staat zijn, volgens de voorschriften van de BRL een opname te maken van de bouwkundige schil en de installaties van gebouwen de opname van de energieprestatie van gebouwen doen. Vanaf 11 februari 2021 mogen zij de energieprestaties ook registreren.  

Deze personen zijn hiertoe aantoonbaar in staat:

  • wanneer zij alle vereiste examenmodules behaalden voor het opnemen van de energieprestatie voor het van toepassing zijnde deelgebied op basis- of detailniveau.
  • Voor het uitvoeren van de opname is het met de overgangsregeling tijdelijk niet vereist dat dit wordt uitgevoerd door adviseurs die de software examenmodules (W4b, W4d, U4b, U4d) hebben gehaald.

Let op: vóór 11 februari 2021 moest de registratie van de energieprestatie wel worden uitgevoerd door een vakbekwaam adviseur volgens de BRL 9500-U of BRL 9500-W. Deze heeft dus zowel de examenmodules behaald voor het opnemen van de energieprestatie als de software examenmodules.
Na de overgangsperiode - dus vanaf 1 november 2021 - moet de opname en registratie ook weer gebeuren door een vakbekwaam adviseur.

De volledige tekst vindt u in de Staatscourant (2021, 32830).

Aanvullende voorwaarden behaalde examenmodules

Het ISSO publiceerde op hun website een overzicht van de benodigde examenmodules van 26 juni 2020. Behaalde examenmodules worden ook gepubliceerd op de website van Qbis. Bij een controle door de certificerende instelling moet de certificaathouder een bewijs van het behalen van de vereiste examenmodules overleggen. De bepaling geldt alleen voor de opname van de energieprestatie van het gebouw. De registratie van de energieprestatie moet ook in deze overgangsperiode steeds gebeuren door een vakbekwaam adviseur volgens BRL 9500-U of BRL 9500-W.

Extra interne dossiercontrole

Om de kwaliteit van de registraties zeker te stellen, eist de regeling dat de certificaathouder aanvullend in ieder geval de eerste 2 geregistreerde energieprestaties controleert van een energieadviseur die gebruik maakt van de overgangsregeling. Het gaat hier om extra controles. Dit is dus bovenop de interne audits die op grond van paragraaf 6.1 van de BRL 9500-W en BRL 9500-U moeten worden uitgevoerd. Het is een beoordeling van het dossier in verband met een correcte registratie, en niet een beoordeling op locatie.

Wanneer de kwaliteit van een geregistreerde energieprestatie onvoldoende is, zal de certificaathouder dit vroeg constateren en laten herstellen. Is er een kritische afwijking? Dan moet de certificaathouder de registratie opnieuw uitvoeren en vindt er een extra controle plaats. Dit moet op grond van paragraaf 6.1 van de BRL 9500-W en BRL 9500-U. De extra controle kan het best worden uitgevoerd op de eerstvolgende registratie die de persoon uitvoert.

De certificaathouder kan kiezen voor een aanvullende controle van de rapporten door de certificerende instelling. De certificaathouder blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit en legt de resultaten van de controle vast voor de certificerende instelling.

Registratie in EP-online

Bij registratie van de energieprestatie in EP-online moet een energieadviseur zijn vakbekwaamheid aangeven. Voor een energieadviseur die gebruik maakt van de overgangsregeling is hiervan nog geen sprake. Deze adviseur moet daarom bij het aanvinken van de vakbekwaamheid de lettertoevoeging ‘O’ (voor overgangsregeling) achter het examennummer plaatsen. Na het behalen van het bewijs van vakbekwaamheid, moet de adviseur deze lettertoevoeging weer verwijderen.

Helpdesk

Op de website Energielabel is meer informatie te vinden voor zowel particulieren als professionals. Heeft u na het lezen van de website vragen of opmerkingen over de webapplicatie of het energielabel? Neem dan contact op via onderstaande gegevens.

Particulieren

Neem conctact op met de Helpdesk particulieren:
Telefoon: 0800 0808 (maandag t/m donderdag van 8.00-20.00 uur, vrijdag van 8.00-17.00 uur)
E-mail: helpdesk@energielabel.nl

Zakelijke markt

Neem contact op met onze afdeling Klantcontact op verschillende manieren bereiken, bekijk daarvoor onze contactpagina.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.