Service menu right

Zelf energielabel-adviesproducten ontwikkelen

Aan het energielabel voor woningen liggen diverse documenten ten grondslag. Dit zijn bijvoorbeeld referentiesituaties van bestaande woningen, een aantal invoerparameters, methodiek ter bepaling van het energielabel en de indeling in energielabelklassen.

Zelf aan de slag met het rekenmodel

Om de markt een eerlijk speelveld te bieden en maximaal de kans te geven om zelf (advies)producten te ontwikkelen rondom het energielabel en energiebesparing, stellen wij de documenten beschikbaar aan softwareontwikkelaars en energieadviseurs. Dit voorkomt dat er verschillen ontstaan in gebruikte uitgangspunten die voor de woningeigenaren kunnen leiden tot onduidelijkheid. De aangeboden informatie is bestemd voor adviseurs en softwareontwikkelaars die eigen adviesproducten willen ontwikkelen voor het definitief energielabel. De documenten worden na registratie ter beschikking gesteld.

Wilt u onderstaande documenten ontvangen, vul dan het webformulier in.

  • Rekenmethodiek definitief energielabel inclusief indeling energielabelklassen (versie 1.2)
  • Bijlage bij rekenmethodiek definitief energielabel (versie 1.2)
  • Achtergronddocument rekenmethodiek definitief energielabel (versie 1.2)
  • Nader Voorschrift (versie 1.0)
  • Afleiding formule referentie-energiegebruik in EI-formule (versie 1.0)
  • Tabellen met referenties inclusief labelklasse per referentie (versie 2.0)

Gebruiksvoorwaarden

Om zoveel mogelijk duidelijkheid te scheppen voor de consument stelt de Rijksoverheid de volgende 2 gebruiksvoorwaarden aan het gebruik van bovenstaande documenten. Daarbij gaat de overheid ervan uit dat de markt de informatie zorgvuldig zal inzetten.

  1. Als u woningeigenaren adviseert, moet u gebruikmaken van de berekeningen en uitgangspunten zoals opgenomen in de documenten. Hierdoor zijn de adviezen altijd gebaseerd op dezelfde uitgangspunten, waardoor de woningeigenaar altijd eenduidige adviezen krijgt.
  2. Als u gebruikmaakt van de informatie, verwijst u woningeigenaren voor het aanvragen van het energielabel naar de officiële internetapplicatie van de Rijksoverheid. Alleen hier worden de wettelijk verplichte energielabels aan de woningeigenaar verstrekt.