Service menu right

Energielabel zakelijke doelgroep

06-10-2020

Een energielabel geeft de energieprestaties aan van uw bedrijfspand. Met dit energielabel zien huurders en kopers snel of het pand zuinig of onzuinig is. Pandeigenaren zijn bovendien verplicht om over een energielabel te beschikken bij de verhuur of verkoop van het pand.

Woningcorporaties of verhuurders

Bij (nieuwe) verhuur is een geldig energielabel verplicht. Dit label geeft u als verhuurder aan uw huurder. Voor de verhuur van woningen onder de liberalisatiegrens heeft u een Energie-Index nodig. Deze telt namelijk mee voor het puntenaantal in het Woningwaarderingstelsel (WWS). Op grond van de Energie-Index kan een energielabel worden bepaald. Verder is de Energie-index nodig om in aanmerking te komen voor diverse subsidies.

Projectontwikkelaars en bouwbedrijven

Ook bij de verkoop en oplevering van woningen en utiliteitsgebouwen is een geldig energielabel verplicht. Als verkoper moet u dus bij de oplevering van een woning een energielabel aan de koper geven. Dit staat los van het verkoopmoment of de overdracht bij de notaris, omdat de oplevering vaak later plaatsvindt.

Er zijn 2 soorten energielabels:
  • Definitief energielabel woningen
  • Energielabel utiliteitsgebouwen

Een uitzondering op de regel is als een partij opdracht heeft gegeven voor de bouw van de woning(en) en na de oplevering pas de eigenaar is. Heeft deze eigenaar de volledige zeggenschap over de bouw, dan is hij verplicht te zorgen voor een energielabel.

Energielabel aanvragen voor nieuwbouw

Om het energielabel voor nieuwbouw te regelen, is een koppelingsverzoek nodig. U vraagt dit aan via de webapplicatie Energielabel voor woningen. Tijdens het koppelingsverzoek voor een nieuwbouwwoning uploadt u de vereiste documenten. Uit deze documenten moet blijken dat een aannemer of (project)ontwikkelaar gerechtigd is om voor de woning een energielabel aan te vragen. Een aannemer of (project)ontwikkelaar moet de volgende documenten als bewijslast opvoeren: 

  • gemeentelijk huisnummerbesluit
  • aannemers- of koopovereenkomst
  • omgevingsvergunning (bouwvergunning)

Indienen koppelingsverzoek

U kunt een koppelingsverzoek indienen voor meerdere nieuwbouwwoningen uit één project. U uploadt dan de bewijslast bij één projectwoning dat voor meerdere woningen uit het project geldt. Voor alle andere projectwoningen is het nodig dat u alsnog het koppelingsverzoek per woning aanvraagt. Dit kan zonder het uploaden van het bewijs. Download het document 'Hoe werkt het koppelingsverzoek?' voor meer informatie.

Alternatief voor koppelingsverzoek

In sommige situaties is een koppelingsverzoek voor nieuwbouw niet mogelijk. Dit is bijvoorbeeld het geval als er nog geen adres is toegekend of als u voor het gehele woningproject in één keer een definitief energielabel wil aanvragen. Een alternatief is om een gecertificeerd bedrijf een Energie-Index op te laten nemen voor uw project. Op deze manier wordt per woning automatisch een definitief energielabel verstrekt. Dit alternatief is kostbaarder dan het alleen registreren van een definitief energielabel. Daar staat tegenover dat dit alternatief minder administratieve handelingen vereist.

Makelaars

Als makelaar bent u voor uw klanten verplicht het energielabel te vermelden in advertenties.

Advertentieplicht bij koop en verhuur

Een makelaar moet in woningadvertenties de letter of een lettercombinatie van het energielabel vermelden. Dit is conform het Besluit energieprestatie gebouwen (BEG) Artikel 2.3. U kunt hiervoor gebruik maken van onderstaande set logo's energielabel.

Verkoopbrochure als bewijsmateriaal

Woningeigenaren die een energielabel aanvragen, moeten de energiemaatregelen in hun huis kunnen bewijzen. In de verkoopbrochure staan de kenmerken van de woning. De brochure kan als bewijs dienen bij de aanvraag van een energielabel. De brochure-eisen zijn:

  • De woningkenmerken moeten helder omschreven zijn en/of via foto’s zijn opgenomen.
  • De naam van de makelaar en het adres/bouwlocatie moeten duidelijk zijn aangeven.

De woningkenmerken kunnen in één keer worden bewezen door middel van een overzichtspagina in de verkoopbrochure. Deze pagina bevat alle energetische kenmerken en is opgesteld in een bepaald format. Ook kan de verkoopbrochure worden geüpload voor elk apart te bewijzen woningkenmerk. Bij twijfel of onduidelijkheid wordt eventueel om aanvullend bewijs gevraagd.

Overdracht notaris en handhaving

Wilt u nagaan of er een officieel geldig energielabel is, bezoek dan de database EP-online. Deze registraties in deze database zijn actueel en rechtsgeldig. Als er geen geldig energielabel is, mag u als notaris de overdracht gewoon afhandelen. De wettelijke plicht ligt namelijk bij de verkoper. Wel geldt voor u de zorgplicht, want u moet de verkoper melden dat deze in overtreding is en een boete riskeert. De Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) controleert de aanwezigheid van een energielabel. Bij het ontbreken van een geldig label bij een transactiemoment, riskeert de woningeigenaar een boete van:

  • € 170 voor natuurlijke personen (woningen);
  • € 340 voor rechtspersonen (utiliteitsgebouwen).

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.