Energieprestatie-eisen bij verbouw en renovatie | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Energieprestatie-eisen bij verbouw en renovatie

06-10-2020

Naast energieprestatie-eisen voor nieuwbouw gelden er ook eisen bij verbouw en renovatie. Onderstaande uiteenzetting is een samenvatting van de wettelijke eisen voor verbouw in het Bouwbesluit.

Wettelijke eisen

Het Bouwbesluit stelt eisen aan:
 • verbouw;
 • vernieuwen of vervangen van isolatielagen;
 • dakkapellen;
 • ingrijpende renovatie en aan
 • verbouw met aanpassing van het technisch bouwsysteem (installatie).

Verbouw

Verbouw is het gedeeltelijk vernieuwen, veranderen of het vergroten van een bouwwerk. Volgens het Bouwbesluit, artikel 5.6 lid 1, geldt voor thermische isolatie het rechtens verkregen niveau, met als ondergrens Rc =  1,3 m2K/W. Voor de luchtvolumestroom geldt het rechtens verkregen niveau.

Vervangen van isolatielagen

Bij het vernieuwen of vervangen van isolatielagen geldt, volgens artikel 5.6 lid 2 van het Bouwbesluit voor thermische isolatie, het rechtens verkregen niveau met als ondergrenzen:

 •  Rc = 2,5 m2.K/W voor een vloer;
 •  1,3 m2.K/W voor een gevel en
 •  2,0m2.K/W voor een dak.

Bij het vernieuwen of vervangen van ramen, deuren en kozijnen geldt het rechtens verkregen niveau met als ondergrens een U-waarde van ten hoogste 2,2W/m2.K.

Dakkapellen

Bij het oprichten of geheel vernieuwen van een dakkapel of van een bijbehorend bouwwerk gelden, volgens artikel 5.6 lid 3 van het Bouwbesluit voor thermische isolatie, de nieuwbouweisen, oftewel:

 • Rc = 3,5 m2.K/W voor een vloer;
 • 4,5 m2.K/W voor een gevel en
 • 6 m2.K/W voor een dak.

Bij bij het vernieuwen of vervangen van ramen, deuren en kozijnen geldt een U-waarde van ten hoogste 2,2W/m2.K. Voor de luchtvolumestroom geldt het rechtens verkregen niveau.

Ingrijpende renovatie

Een ingrijpende renovatie is het geheel oprichten of geheel vernieuwen van een dakkapel of van een bijbehorend bouwwerk, als bedoeld in bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht. Er is sprake van een ingrijpende renovatie als meer dan 25% van de oppervlakte van de gebouwschil wordt vernieuwd, veranderd of vergroot. Bovendien moet de vernieuwing, verandering of vergroting de integrale gebouwschil betreffen. Dit is bepaald volgens ISSO 75.1, uitgave juli 2014.

Verbouw met aanpassing van het technisch bouwsysteem (installatie)

Per 10 maart 2020 is de herziene Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD III) ingevoerd in de Nederlandse wet- en regelgeving. Vanaf deze datum moet aan de regeling- en energieprestatie-eisen worden voldaan.

De nieuwe eisen gelden voor technische bouwsystemen in bestaande en nieuwe gebouwen. Daarmee wil Nederland ervoor zorgen dat eisen voor bestaande en nieuwe gebouwen op elkaar blijven aansluiten.

De systeemeisen zijn van toepassing als:

 • er een nieuw technisch bouwsysteem wordt geïnstalleerd;
 • bij bestaande systemen de opwekker of de ventilatie-eenheid of een derde van de afgiftelichamen of inbouwarmaturen wordt geïnstalleerd, vervangen of verbeterd. Voorbeelden van een ventilatie-eenheid zijn de cv-ketel, centrale airconditioner, warmwatertoestel of ventilatie-unit.

Vereiste indicatoren voor systeemrendementen

Technische bouwsystemen

Systeemrendement woonfunctie

Systeemrendement overig

Ruimteverwarming≤ 1,31 1,31
Ruimtekleding≤ 1,33≤ 1,33
Ventilatie-≤ 3,8 kWh/m3/u)
Warm tapwater≤ 3,45≤ 3,45
Ingebouwde verlichting-≤ 75 kWhprim/m2

Meer weten?

Bekijk hier het Bouwbesluit

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.