Service menu right

Energieprestatie - BENG

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 juli 2020 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Die eisen vloeien voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD).

BENG-indicatoren

Vanaf 1 juli 2020 leggen we de energieprestatie voor bijna energieneutrale gebouwen vast aan de hand van 3 eisen:

  1. De maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
  2. Het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
  3. Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten
Ga voor meer informatie naar de BENG-indicatoren.

Ontwikkelingen BENG

De overheid werkt hard aan de BENG-eisen die vanaf 1 juli 2020 gaan gelden voor nieuwbouw. Dit jaar worden de concepteisen voor nieuwbouw definitief.

Lees meer over de Ontwikkelingen BENG.

Aan de slag met BENG

In de infographic Slimme innovaties vindt u 15 slimme innovaties die bijdragen aan de BENG-eisen, speciaal voor ingewikkelde situaties. Inspiratie nodig? Bekijk dan de praktijkvoorbeelden van innovatieve projecten in de gebouwde omgeving.

BENG Woningbouw voorbeeldprojecten

6 BENG-woningbouwvoorbeeldprojecten geven inzicht in hoe aan de BENG-eisen kan worden voldaan. De uitgangspunten en maatregelen van de voorbeeldprojecten zijn uitgewerkt in een aparte bijlage.

Rekenmethode

Het toetsen van de BENG-eisen gebeurt per 1 juli 2020 met de NTA 8800. De EPC komt te vervallen. Meer informatie over deze methode vindt u bij NEN. Vergunningsaanvragen voor niet-overheidsgebouwen tot 30 juni 2020 vallen nog onder de EPC-regelgeving.

Lees meer over de bepalingsmethode BENG.

BENG en aardgasvrij

De overgang naar aardgasvrij is ingrijpend. Woningen, scholen en bedrijven worden op een andere manier voorzien van ruimteverwarming en warmtetapwater. Een groot deel van de Nederlandse huishoudens gaat zonder aardgas koken. Daar is kennis voor nodig met aandacht voor vragen van alle betrokken partijen.

Lees meer over BENG en aardgasvrij.

Wet- en regelgeving

De Nederlandse wet- en regelgeving voor de energieprestatie van gebouwen is gebaseerd op de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). De wijzigingen ten aanzien van de BENG-eisen komen in het Bouwbesluit. Andere regelgeving die voortkomt uit de EPBD, staat onder andere in het Besluit energieprestatie gebouwen (BEG) en de Regeling energieprestatie gebouwen (REG).

Lees meer over de wettelijke eisen BENG.

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) informeerde de Tweede Kamer begin 2019 in een Kamerbrief over de voortgang van diverse onderwerpen op het terrein van energiebesparing in de gebouwde omgeving. Het gaat daarbij onder andere om energiezuinige nieuwbouw en de eisen hiervoor. Naar aanleiding van de internetconsultatie en diverse moties, stuurde minister Ollongren een brief naar de Tweede Kamer met de definitieve BENG-eisen. Die worden naar verwachting eind 2019 gepubliceerd in de Staatscourant.