Energieprestatie - BENG | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Energieprestatie - BENG

07-01-2021

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Die eisen vloeien voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD).

 • Uitgeschreven tekst

  Voiceover:
  *Muziek speelt*
  Er is een nieuwe manier van werken van ontwerpen en
  uitvoeren in de bouw.
  Alle professionals in de nieuwbouw krijgen ermee te maken
  van stedenbouwkundigen architecten aannemers en
  installateurs tot projectontwikkelaars en
  gemeenten. Er komen andere eisen om nieuwe
  woningen en gebouwen energiezuinig te maken.
  Daarnaast komt er een eis om het risico op oververhitting te
  beperken. Het ontwerp van een gebied en een gebouw wordt
  belangrijker dan ooit.
  Per 1 januari 2021 wordt de EPC
  vervangen door BENG. Dan moet alle nieuwbouw in
  Nederland voldoen aan de BENG-eisen.
  België heeft als doel het terugdringen van de CO2
  uitstoot van nieuwe gebouwen op drie manieren.
  Terugbrengen van de energiebehoefte van gebouwen.
  Beperken van het fossiel energiegebruik.
  En benutten van hernieuwbare energie.
  We gaan zonder gas aansluiting bouwen.
  En gaan bouwen volgens de BENG-eisen met als
  rekenmethode NTA8800.
  Alles begint met het ruimtelijk
  ontwerp op de tekentafel door stedenbouwkundigen en
  ontwerpers. Deze plannen bepalen voor een
  groot deel hoe makkelijk de BENG-eisen kunnen worden
  gehaald. De rol van architecten is
  cruciaal. Nemen zij BENG in een vroeg stadium mee
  in hun ontwerp?
  Tot slot bouwen aannemers en installateurs volgens de
  BENG-eisen. Zij zijn daarbij sterk afhankelijk van de
  keuzes van de ontwerpers.
  Voor BENG zijn alle disciplines nodig.
  Want de eisen van BENG spelen vanaf het begin en in alle
  fasen van het bouwproces.
  Voor meer informatie.
  Ga naar RVO.nl/BENG
  This speech-to-text was automatically created by www.amberscript.com

Energieprestatie indicatoren - BENG

De energieprestatie bij BENG wordt bepaald aan de hand van 3 individueel te behalen eisen:

 1. de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m2.jr)
 2. het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m2.jr)
 3. het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten (%)
Ga voor meer informatie naar de Energieprestatie indicatoren BENG.

Inspiratie voor BENG

De 3 BENG-eisen dienen allemaal te voldoen aan de grenswaarde. Om handgrepen te geven aan de veschillende manieren waarmee de grenswaarde van de BENG kunnen worden behaald, staan in de infographic Slimme innovaties 15 slimme innovaties die bijdragen aan de BENG-eisen. Deze zijn speciaal voor ingewikkelde situaties.

Inspiratie nodig? Bekijk dan de praktijkvoorbeelden van innovatieve projecten in de gebouwde omgeving.

BENG Woningbouw voorbeeldprojecten

6 BENG-woningbouwvoorbeeldprojecten geven inzicht in hoe aan de BENG-eisen kan worden voldaan. De uitgangspunten en maatregelen van de voorbeeldprojecten zijn uitgewerkt in een aparte bijlage.

Ontwikkelingen BENG

Vanaf 1 januari 2021 gelden de BENG-eisen voor alle nieuwbouw. Op de pagina Ontwikkelingen BENG vindt u meer informatie over de ontwikkelingen met betrekking tot de totstandkoming van de BENG-eisen.

Online kennissessies BENG voor stedenbouwkundigen en bouwplantoetsers

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). In februari 2021 organiseert RVO de 2 onderstaande kennissessies, specifiek gericht op stedenbouwkundigen en behandelaren van bouwaanvragen. Aanmelden doet u met dit inschrijfformulier, waarna u een aanmeldbevestiging ontvangt. Het programma en de deelnamelink ontvangt u in aanloop naar het webinar.

Kennissessie BENG voor bouwplantoetsers (4 februari 09:30 – 12:00 uur)

Bij de vergunningsaanvraag wordt door een energieprestatie-berekening getoetst of het gebouw voldoet aan de minimale BENG-eisen. Bij oplevering is een energielabel vereist. Waar moet u op letten bij het toetsen van een BENG-berekening en het energielabel? En wat mag u nog beoordelen, nu alle energieprestatie-berekeningen vallen onder de certificering van de BRL 9500?

In deze informatieve webinar vertellen we waar u, als beoordelaar en toetser van bouwplannen, op moet letten bij de beoordeling van een energieprestatieberekening. We praten u bij over de volgende onderwerpen:

 • De BENG-basics, waaronder BENG 1, 2 en 3, TO-juli, ingangsdatum en overgangsperiode
 • De verschillen tussen EPC en BENG
 • De rol van de energieprestatie-adviseur, waaronder BRL9500
 • De veranderende rol van de gemeente
 • Omgaan met bijzondere situaties en afwijkingen.

Na de webinar weet u hoe u de BENG-methode inpast in uw werk. Een optionele aanvulling is een verdiepende werksessie. Daarin kunt u aan de slag gaan met berekeningen aan de hand van een enkele casussen. Hoe ziet een BENG-berekening er precies uit? Wat zijn aandachtspunten waar u op moet letten?

De online werksessie is met een groep van maximaal 20 deelnemers. Er is veel ruimte voor vragen en discussie. De verdiepende werksessie is bedoeld voor bouwplantoetsers die nog beter willen begrijpen hoe een BENG-berekening in elkaar steekt.

U kunt zich NA het webinar voor een verdiepende sessie inschrijven. U hebt dan de keuze uit;

 • donderdag 11 maart (09:30 – 12:00)
 • maandag 19 april (13:00 – 15:30)
 • woensdag 19 mei (09:30 – 12:00)

Kennissessie BENG voor stedenbouwkundigen (11 februari 09:30 – 11:15 uur )

Bij het stedenbouwkundig ontwerp wordt al voor een deel bepaald wat de energieprestatie van een gebouw kan worden. De stedenbouwkundige heeft dus invloed op hoe architect, bouwer en toeleverancier aan de BENG-eisen kunnen voldoen. Welke invloed heeft bijvoorbeeld verkaveling op de BENG-indicatoren? En hoe draagt de vormfactor van een gebouw bij aan een goede energieprestatie? Na de webinar weet u wat de invloed van het stedenbouwkundig ontwerp is op het voldoen aan de BENG-eisen.

In dit informatief webinar vertellen we waar u, als stedenbouwkundige, invloed heeft op de energieprestatie van gebouwen. We praten u bij over de volgende onderwerpen:

 • BENG-eisen voor nieuwbouw en herontwikkeling
 • De rol van de stedenbouwkundige in de energietransitie
 • Invloed van verschillende maatregelen
 • Invloed van het stedenbouwkundig ontwerp op energieprestaties. Denk aan:
  • Voorkomen van oververhitting
  • Verkaveling

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.