Energieprestatie - BENG | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Energieprestatie - BENG

21-04-2021

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Die eisen vloeien voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD).

 • Uitgeschreven tekst

  Voiceover:
  *Muziek speelt*
  Er is een nieuwe manier van werken van ontwerpen en
  uitvoeren in de bouw.
  Alle professionals in de nieuwbouw krijgen ermee te maken
  van stedenbouwkundigen architecten aannemers en
  installateurs tot projectontwikkelaars en
  gemeenten. Er komen andere eisen om nieuwe
  woningen en gebouwen energiezuinig te maken.
  Daarnaast komt er een eis om het risico op oververhitting te
  beperken. Het ontwerp van een gebied en een gebouw wordt
  belangrijker dan ooit.
  Per 1 januari 2021 wordt de EPC
  vervangen door BENG. Dan moet alle nieuwbouw in
  Nederland voldoen aan de BENG-eisen.
  België heeft als doel het terugdringen van de CO2
  uitstoot van nieuwe gebouwen op drie manieren.
  Terugbrengen van de energiebehoefte van gebouwen.
  Beperken van het fossiel energiegebruik.
  En benutten van hernieuwbare energie.
  We gaan zonder gas aansluiting bouwen.
  En gaan bouwen volgens de BENG-eisen met als
  rekenmethode NTA8800.
  Alles begint met het ruimtelijk
  ontwerp op de tekentafel door stedenbouwkundigen en
  ontwerpers. Deze plannen bepalen voor een
  groot deel hoe makkelijk de BENG-eisen kunnen worden
  gehaald. De rol van architecten is
  cruciaal. Nemen zij BENG in een vroeg stadium mee
  in hun ontwerp?
  Tot slot bouwen aannemers en installateurs volgens de
  BENG-eisen. Zij zijn daarbij sterk afhankelijk van de
  keuzes van de ontwerpers.
  Voor BENG zijn alle disciplines nodig.
  Want de eisen van BENG spelen vanaf het begin en in alle
  fasen van het bouwproces.
  Voor meer informatie.
  Ga naar RVO.nl/BENG
  This speech-to-text was automatically created by www.amberscript.com

Energieprestatie indicatoren - BENG

De energieprestatie bij BENG wordt bepaald aan de hand van 3 individueel te behalen eisen:

 1. de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m2.jr)
 2. het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m2.jr)
 3. het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten (%)
Ga voor meer informatie naar de Energieprestatie indicatoren BENG.

Inspiratie voor BENG

De 3 BENG-eisen dienen allemaal te voldoen aan de grenswaarde. Om handgrepen te geven aan de veschillende manieren waarmee de grenswaarde van de BENG kunnen worden behaald, staan in de infographic Slimme innovaties 15 slimme innovaties die bijdragen aan de BENG-eisen. Deze zijn speciaal voor ingewikkelde situaties.

BENG Woningbouw voorbeeldprojecten

6 BENG-woningbouwvoorbeeldprojecten geven inzicht in hoe aan de BENG-eisen kan worden voldaan. De uitgangspunten en maatregelen van de voorbeeldprojecten zijn uitgewerkt in een aparte bijlage.

Energieprestatieberekening bij een omgevingsvergunning

In dit document is meer informatie te vinden over energieprestatieberekeningen ten behoeve van een aanvraag omgevingsvergunning. Deze informatie is vooral bedoeld voor bouwplantoetsers.

Ontwikkelingen BENG

Vanaf 1 januari 2021 gelden de BENG-eisen voor alle nieuwbouw. Op de pagina Ontwikkelingen BENG vindt u meer informatie over de ontwikkelingen met betrekking tot de totstandkoming van de BENG-eisen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.