Service menu right

Voorbeeldgebouw BENG: Bernhoven ziekenhuis Uden

Dit voorbeeld geeft een berekening van de huidige energieprestaties.

Verder geeft het aan welke maatregelen nodig zijn om aan de BENG-eisen te voldoen (2 varianten) en met welke maatregelen 25% beter dan de BENG-eisen gescoord kan worden.

Kenmerken – bestaande toestand

 • circa 43.106 m2 gebruiksoppervlakte, bestaande uit de functies kantoor, bijeenkomst, gezondheid met bed en gezondheid overig
 • bouwlagen 2 / 5
 • gebalanceerde ventilatie met WTW (70%) en 20% teruglevering
 • verlichting 9,3 W/m2
 • geen PV-panelen
 • WKK +HR 104 ketel
 • warmtapwater op WKK
 • rc vloer 3,5 -  Rc gevels 4 - Rc dak 4
 • HR++ U waarde 1,6/1,7
 • Qv;10 = 0,6
Bernhoven ziekenhuis te Uden
 BENG 1   BENG 2   BENG 3
 Energiebehoefte  
kWh/m2/jr 
Primair fossiel energiegebruik  
kWh/m2/jr 
Aandeel hernieuwbare energie
%
Eis65 120 50
Basis95  2100
Variant BENG55 105 21

Uit de basisberekening is gebleken dat het gebouw niet aan de BENG-eisen voldoet.

Door Royal HaskoningDHV is een variantenstudie uitgevoerd naar de mogelijkheden. Eén van de varianten die het dichtst bij de BENG-eisen komt is variant ZH11.

Verbetermogelijkheden BENG 1

 • verbeteren van de thermische schil, bijvoorbeeld Rc-waarde dak, vloer of dichte geveldelen verhogen van 4, 3,5 en 4 naar  10, 7 en 9 m2K/W  
 • triple glas U waarde 1,1
 • vraaggestuurde ventilatie (CO2-regeling) + WTW 90%
 • verbeteren van de luchtdichtheid van de buitenschil van 0,6 naar 0,2 dm3/sm2
 • verlichting verlagen van 9,3 naar 8W/m2

Verbetermogelijkheden BENG 2 en 3

 • elektrische warmtepomp
 • elektriciteitsopwekking door middel van 4750 m2 PV-panelen op het dak (50% dakoppervlak)
 • warmtapwater: collectief indirect gestookte boiler
 • LT-verwarming
 • koude-opslag
Omdat uit de prestatie op BENG 1 blijkt dat de energievraag van het gebouw al zo veel mogelijk geoptimaliseerd is, zijn voor het behalen van BENG 2 maatregelen toegevoegd om energie duurzaam op te wekken. Dit werkt ook meteen door in BENG 3.
 

Bij geen van de onderzoekvarianten was het mogelijk om aan de BENG 3-eis te voldoen. Zelfs niet bij toepassing van biomassa door middel van een hout-/pelletketel. Om aan de eis te voldoen zal dus de opwekking uit hernieuwbare bronnen vergroot moeten worden, bijvoorbeeld met windmolens. Het voldoen aan de BENG 3-eis blijft bij ziekenhuizen moeilijk.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.