Service menu right

Energieprestatie (EPC)

Het Bouwbesluit stelt eisen aan energiezuinigheid van nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen. De maat voor energiezuinigheid heet Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). De bepaling van de EPC ligt vast in de norm NEN 7120 Energieprestatie van gebouwen (EPG). Deze norm geldt voor nieuwbouw van woningen en utiliteitsbouw.

Infograhpic duurzaam gebouw

EPC-eisen

Hieronder vindt u de geldende EPC-eisen zoals die in het Bouwbesluit staan. Deze eisen zijn met de aanscherping van 1 januari 2015 van kracht geworden. Er wordt geen aanscherping van de EPC-eisen meer verwacht. Deze eisen worden namelijk per 1 januari 2021 vervangen door de invoering van de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Zie hiervoor de pagina Energieprestatie – BENG.

EPC-eis
Vanaf
2015
Bijeenkomstfunctie
1,1
Celfunctie
1,0
Gezondheidszorgfunctie met bedgebied
1,8
Gezondheidszorgfunctie anders dan met bedgebied
0,8
Kantoorfunctie
0,8
Logiesfunctie in logiesgebouw
1,0
Onderwijsfunctie
0,7
Sportfunctie
0,9
Winkelfunctie
1,7
Woningen en Woongebouwen
0,4

Energielabel bij oplevering gebouw

In het verleden was een gewaarmerkte EPC-berekening voor nieuwe gebouwen voldoende om aan te tonen dat een gebouw voldoet aan de EPC-eisen. Tegenwoordig moet er bij oplevering van het gebouw een geldig energielabel overhandigd worden aan de koper of huurder. Voor woningbouw is er een energielabel voor woningen nodig en voor utiliteitsbouw een energielabel voor utiliteitsgebouwen.

> Energielabel woningen
> Energielabel utiliteitsgebouwen

Trends in energetische maatregelen

De aanscherping van de EPC zoals die de afgelopen jaren plaatsvond, leidde tot energiezuiniger gebouwen door het toepassen van betere energetische maatregelen en technieken. Mobius Consult deed onderzoek naar de energetische staat van de nieuwbouw, zowel voor woningen als utiliteitsgebouwen. In het rapport van Mobius Consult worden de trends gesignaleerd die daarin een rol spelen. In het rapport Aanscherpingsstudie EPC woningbouw en utiliteitsbouw 2015 is de kosteneffectiviteit van de aanscherping onderzocht.

Bepalingsmethode EPC

Het Bouwbesluit wijst de NEN 7120 aan als bepalingsmethode voor de EPC. 

> Bepalingsmethode EPC

Energiemaatregelen op gebiedsniveau

Het is ook mogelijk om gebiedsmaatregelen te waarderen in de EPC. Dit kan via de Energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau (EMG), NVN 7125.

> Energiemaatregelen op gebiedsniveau (EMG)

Referentiewoningen EPC

RVO heeft referenties voor nieuwe woningen samengesteld. Deze referentiewoningen kunt u gebruiken om de haalbaarheid en consequenties van ontwerpbeslissingen inzichtelijk te maken.

> Referentiewoningen EPC

Hulpmiddel voor EPC-berekening

Met het programma EPCheck gaat u op eenvoudige wijze na of een EPC-berekening geen grote fouten bevat.

> EPCheck

Kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaringen EPC

Geregeld komen innovatieve technieken en methoden op de markt. Het Bouwbesluit biedt de mogelijkheid om innovatieve technieken toe te passen via kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaringen.

> Kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaringen EPC

Energieprestatie-eisen bij renovaties

Naast energieprestatie-eisen voor nieuwbouw gelden er ook eisen bij renovaties. Onderstaande uiteenzetting is een samenvatting van de wettelijke eisen voor renovaties in het Bouwbesluit.

> Energieprestatie-eisen bij renovaties

Meer weten?

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.