Service menu right

Kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaringen EPC

De ontwikkelingen in de bouwwereld staan niet stil. Geregeld komen innovatieve technieken en methoden op de markt. Die kunt u dan vaak niet zonder meer toepassen, omdat nog niet bekend is welke (energie)prestatie die nieuwe technieken leveren en hoe dat in de bouwregelgeving wordt gewaardeerd. Het Bouwbesluit biedt de mogelijkheid om innovatieve technieken toe te passen via kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaringen.

Kwaliteitsverklaringen

In EPC-berekeningen kan gebruik gemaakt worden van forfaitaire waarden. Deze rekenwaarden zijn over het algemeen een veilige aanname, waaraan het merendeel van de op de markt aanwezige toepassingen voldoet. Het Bouwbesluit staat toe dat er onder bepaalde voorwaarden gunstigere rekenwaardes worden gehanteerd. Dit mag wanneer kan worden aangetoond dat het product bij dezelfde uitgangspunten als in de norm en bij representatieve omstandigheden, een hoger rendement realiseert. Dit hogere rendement mag vervolgens worden gehanteerd (met inachtneming van de afrondingsregels). Een dergelijke claim wordt vastgelegd in een kwaliteitsverklaring, die door de betreffende leveranciers kunnen worden geleverd.

Gelijkwaardigheidsverklaringen

In het Bouwbesluit bestaat de mogelijkheid innovatieve technieken en oplossingen toe te passen die niet in de bouwvoorschriften of aangewezen normen zijn opgenomen. Een fabrikant vraagt aan een controlerende instantie of de door hem geclaimde prestatie (op het gebied van veiligheid, energieverbruik, bruikbaarheid enzovoort) terecht is. Indien dat het geval is krijgt de fabrikant een gelijkwaardigheidsverklaring die aangeeft dat het product presteert conform of beter dan de bestaande normen. Dit heet een beroep op gelijkwaardigheid.

Databank voor gecontroleerde kwaliteitsverklaringen

Het College gelijkwaardigheid energieprestatie (CGE) van het Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheid (BCRG) beoordeelt verklaringen. Dit gebeurt op verzoek van fabrikanten. Alle gecontroleerde en goed bevonden verklaringen worden in een openbare databank opgenomen. Ze zijn te vinden op de website van ISSO. Het College CGE bestaat uit een groep van onafhankelijke deskundigen.

Gemeenten of bouwplantoetsers kunnen de databank gebruiken ter ondersteuning bij het toetsen van een EPC-berekening. Een ambtenaar kan daarin opzoeken of de kwaliteitsverklaring in de EPC-berekening gecontroleerd en goedgekeurd is. De bouwplantoetser kan zo snel nagaan of de energetische claim van het product of techniek voldoende onderbouwd is. De gemeente bepaalt uiteindelijk zelf of ze een (gecontroleerde) kwaliteitsverklaring accepteert of niet. Ze kunnen de databank gebruiken voor advies.

De gecertificeerde energie-adviseur mag bij het berekenen van de Energie-Index alleen van forfaitaire rekenwaarden afwijken, als er in de databank een gecontroleerde kwaliteits- of gelijkwaardigheidsverklaring van de techniek of het product aanwezig staat.