Service menu right

Energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS)

Met een energieregistratie- en bewakingssysteem kunt op eenvoudige wijze zien wat uw energiegebruik is, hoe dat over de dag verloopt en hoe u door slimmere instellingen energie kunt besparen. Het goed instellen en inregelen van de klimaatinstallatie  voorkomt energieverspilling. Met een EBS kunt u een (jaar)rapportage van het  functioneren van uw installaties maken.

Slim energie besparen met EBS

Een goed ingeregelde klimaatinstallatie helpt om een goed binnenklimaat te realiseren met zo min mogelijk energiegebruik. Door goed in te regelen kan het energiegebruik met 25-30% dalen.

Voldoen aan wettelijke verplichtingen met EBS

Als het energieverbruik van uw gebouw hoger is dan 25.000m3 gas per jaar of 50.000 kWh per jaar bent u volgens de Wet milieubeheer (Wm) verplicht energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Door het uitvoeren van maatregelen uit de Erkende maatregelenlijsten (EML) kunt u voldoen aan deze verplichting. Het EBS staat sinds 2018 in zes erkende maatregelenlijsten: (1) gezondheidszorg- en welzijnszorginstellingen, (2) kantoren, (3) onderwijsinstellingen, (4) sport en recreatie, (5) hotels en restaurants en (6) de detailhandel. Met het gebruik van het EBS kunt u het bevoegd gezag laten zien dat u voldoet aan de Wm.

EBS-softwarepakketten

De aansturing van klimaatinstallaties kan op verschillende manieren, variërend van een slimme meter tot zeer geavanceerde systemen die alles automatisch regelen. Hiervoor zijn diverse EBS-softwarepakketten en diensten beschikbaar op de markt.

In onderstaande handleiding Energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) vindt u wat de EBS-maatregel is en wat u moet doen. Deze handleiding is geschreven voor mensen die een EBS-rapportage moeten opstellen. Ook is hij geschreven voor de kantorenmarkt. Andere sectoren kunnen deze handleiding natuurlijk ook gebruiken. Het grootste gedeelte van de inhoud zal hetzelfde zijn.

Kijk ook op Installaties goed inregelen voor meer informatie.

Controleren, monitoren en bewaken

Uw installatie en instellingen controleren

Een installateur of deskundige kan uw installatie nalopen of keuren, zodat uw gebouw energiezuinig is, veilig is en een comfortabel binnenklimaat heeft. U kunt ook zelf een aantal zaken nalopen. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van defecte en verouderde onderdelen, zoals (gloei)lampen, en controleren of de ruimtetemperatuur-opnemers nog vrij hangen.

Door zelf een visuele inspectieronde te doen, bent u beter voorbereid op het gesprek met uw installateur of deskundige. RVO heeft een checklist opgesteld met belangrijke controlepunten voor het nalopen van uw installaties.

Resultaten monitoren

Inzicht in de werkelijke werking van uw installaties kan de basis vormen voor een betere onderlinge afstelling van installaties, zodat u voldoet aan de eisen van het Activiteitenbesluit én u kunt hiermee aantonen dat u energie bespaart. 
 
In de brochure Gebouwmonitoring staat meer informatie over hoe u een energieprofiel kunt maken van uw gebouw. Hiermee krijgt u inzicht in functioneren van uw klimaatinstallatie.
 

Werkinstructie voor handhavers

Het EBS is een erkende maatregel die uitleg nodig heeft, want het is geen product wat aangeschaft en geïnstalleerd wordt. In samenwerking met verschillende omgevingsdiensten en gemeente Utrecht heeft RVO een werkinstructie gemaakt speciaal voor de inspecteurs handhaving, die hiermee aan de slag moeten.
De werkinstructie geeft inzicht in:

  • wat het EBS is
  • wat wordt gevraagd aan bedrijven
  • waar moet een bedrijf op letten
  • hoe moet een bedrijf handelen

Voor elke sector is een instructie in Powerpoint gemaakt, het rapport dient als achtergrondinformatie. De powerpointinstructie kunt u gebruiken voor uw bedrijfsbezoeken.