Service menu right

Technische keuringen verwarmings- en aircosystemen - EPBD III

Met de herziene Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD III) worden de keuringsverplichtingen voor verwarmings- en airconditioningssystemen herzien. De EPBD-keuring voor zowel verwarmings- als airconditioningssystemen is verplicht vanaf een nominaal vermogen van 70 kW. Als één van beide systemen is gekoppeld aan een ventilatiesysteem, moet dit ventilatiesysteem ook gekeurd worden. De richtlijn is op 10 maart 2020 geïmplementeerd in de Nederlandse wet- en regelgeving. Vanaf deze datum moet aan deze eisen worden voldaan.

Naast de aangepaste bovengrens worden in de keuringsverplichtingen de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • Gebouwen die verwarmd of gekoeld worden met systemen met een nominaal vermogen van 290 kW of meer, moeten vanaf 2026 uitgerust zijn met een Gebouwbeheersings- en controlesysteem (GACS), dat de apparatuur controleert en aanstuurt. Zodra het gebouw over zo’n systeem beschikt, vervalt de keuringsplicht.
  • De EPBD III verwarmingskeuring is van toepassing op verwarmingssystemen. De verplichte keuring van stookinstallaties vanuit het Activiteitenbesluit blijft van kracht.
  • Wanneer er een ventilatiesysteem gekoppeld is aan een verwarmings- of airconditioningssysteem, moet dit ventilatiesysteem ook gekeurd worden.
  • De keuringen betreffen voortaan het hele systeem en niet alleen de opwekker. Bovendien richten ze zich ook op de energieprestatie onder gebruikelijke gebruikscondities.
  • De keuringen moeten naast een keuringsrapport leiden tot een advies voor de kosteneffectieve verbetering van de energieprestatie van het systeem. Dit rapport wordt aan de eigenaar of verhuurder afgegeven.

Nieuwe regelgeving keuringen

In het kader van de implementatie van de EPBD III worden de huidige regelingen voor de verplichte keuringen van airconditionings- en verwarmingssystemen aangepast aan de nieuwe eisen. Daarbij wordt gestreefd naar een gelijke aanpak van beide keuringen.

De gemeenten worden verantwoordelijk voor de handhaving van de keuringsverplichting. Zij moeten de keuringsrapporten bovendien steekproefsgewijs controleren. De regelgeving voor de keuringen wordt vastgelegd in het Bouwbesluit en de Regeling Bouwbesluit en daarnaast in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL). Om gemeenten bij de handhaving te ondersteunen, komt er een afmeldregister voor de keuring van airconditioningssystemen, net zoals dat al bestaat voor verwarmingssystemen.

Uitzondering op de keuringsverplichting

Er geldt een uitzondering op de keuringsverplichting voor gebouwen:

  • waarvoor een energieprestatiecontract is afgesloten, zoals bedoeld in de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED);
  • waarin een gebouwautomatiserings- en controlesysteem is geïnstalleerd.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *