Service menu right

Voorbeeldwoningen particuliere woningen en verhuursector

In ruim 7 miljoen bestaande woningen in Nederland is nog veel energie te besparen. Overheden, energiebedrijven en woningcorporaties werken daar hard aan.

De brochure 'Voorbeeldwoningen bestaande bouw 2011' bevat dertig voorbeeldwoningen waarmee beleidsadviezen over energiebesparing zijn te onderbouwen. De dertig voorbeeldwoningen vormen samen een afspiegeling van de Nederlandse woningbouwvoorraad tot en met bouwjaar 2005.

De brochure bevat informatie over de voorbeeldwoningen op hoofdlijnen, zoals het oorspronkelijke en het huidige energetische niveau, de gemiddelde oppervlaktes van bouwdelen en de meest voorkomende isolatiewaarden en installaties, en de energieprestaties en energiekosten van het meest voorkomende subtype.

De detailgegevens van de voorbeeldwoningen staan op deze site (zie Downloads). Het gaat dan om woningkenmerken, invoergegevens voor Energie-Index-berekeningen en overzichten met berekeningsresultaten voor alle subtypen. Ook vindt u een pdf van de brochure en een verantwoording van gemaakte keuzes.

Deze voorbeeldwoningen gaan over bestaande bouw. Voor nieuwbouwwoningen die voldoen aan de huidige energieprestatie-eisen van het Bouwbesluit gaat u naar Referentiewoningen nieuwbouw.