Gemeenten

Via deze pagina krijgt u toegang tot informatie die voor uw gemeente en de bedrijven relevant is. Hoe wordt uw gemeente aardgasvrij? Hoe pak je de energietransitie aan en wat betekent circulaire economie voor uw gemeente? U vindt een selectie van onze regelingen en programma's die daarbij kunnen ondersteunen.

Het Klimaatakkoord en vraagstukken over leefbaarheid, vergrijzing, ontgroening, leegstand, klimaatadaptatie of integrale gebiedsontwikkeling staan hoog op de agenda. RVO.nl biedt als adviseur, ondersteuner en of partner kennis, diensten en vaardigheden aan die direct gaan over deze vraagstukken.

 

Met welk thema gaat u in uw gemeenten aan de slag?

Het kabinet zet vol in op een circulaire economie. Bedrijven moeten in 2030 minimaal 50% minder mineralen, fossiele grondstoffen en metalen gebruiken. Dat is hard nodig om klimaatverandering tegen te gaan. Hoe draagt u als gemeente daaraan bij? En wat heeft u daarvoor nodig?
Als u overweegt een aardgasvrije gemeente te worden, wat zijn dan alternatieve energiebronnen? En hoe regel je de vergunning, financiering en plaatsing van een bio-energie installatie of een windmolen? Het verduurzamen van een bedrijventerrein in uw gemeente: het is mogelijk. Met kennis, netwerken, financiering, en innovatie ondersteunt RVO.nl bij duurzame energie-oplossingen in de praktijk.
Wij hebben adviseurs in dienst die als regio-liaisons optreden en uw gemeente in contact brengen met de juiste deskundigen binnen onze organisatie.
Blijf op de hoogte met onze nieuwsberichten, evenementen en inspirerende praktijkverhalen.

Service menu right