Gemeenten

Werkt u binnen uw gemeente aan verduurzaming, energietransitie en milieu? En staat ook bij u leefbaarheid, vergrijzing, ontgroening, leegstand, klimaatadaptatie of integrale gebiedsontwikkeling hoog op de agenda? RVO.nl kan u daarbij helpen en zet als adviseur, ondersteuner of partner graag haar uitgebreide aanbod aan kennis, diensten en vaardigheden in.

U vindt via deze pagina een selectie van onze regelingen en programma's.

Met welk thema gaat u in uw gemeenten aan de slag?

Het kabinet zet vol in op een circulaire economie. Bedrijven moeten in 2030 minimaal 50% minder mineralen, fossiele grondstoffen en metalen gebruiken. Dat is hard nodig om klimaatverandering tegen te gaan. Hoe draagt u als gemeente daaraan bij? En wat heeft u daarvoor nodig?
Hoe regel je vergunningen, financiering en plaatsing van een bioenergie-installatie? Of een windmolen? Of hoe kunnen bedrijventerreinen in uw gemeente verduurzamen. Met kennis, netwerken, financiering, en innovatie ondersteunen we u bij duurzame energie-oplossingen in de praktijk.
Vernieuwende oplossingen zijn nodig in de ontwikkeling van leefbare en toekomstbestendige steden, dorpen en regio’s. RVO.nl werkt aan de kennisontwikkeling en kennisdeling rond deze oplossingen.
Wij helpen gemeenten in hun zoektocht naar financiering, goede voorbeelden en kennis. We hebben regelingen die bijdragen aan een toekomstbestendige gemeente.

Service menu right