Service menu right

Gemeenten, provincies en waterschappen

Het Klimaatakkoord en vraagstukken over leefbaarheid, vergrijzing, ontgroening, leegstand, klimaatadaptatie of integrale gebiedsontwikkeling staan hoog op de agenda. Dat geldt vooral ook voor gemeenten, provincies en waterschappen. RVO.nl biedt als adviseur, ondersteuner en of partner kennis, diensten en vaardigheden aan die direct gaan over deze vraagstukken.

Met welk thema gaat u aan de slag?

Circulaire economie Verzameling lege plastic flessen
Het kabinet zet vol in op een circulaire economie. Bedrijven moeten in 2030 minimaal 50% minder mineralen, fossiele grondstoffen en metalen gebruiken.
Energietransitie zonneenergie - header
Als u overweegt een aardgasvrije regio te worden, wat zijn dan alternatieve energiebronnen? En hoe regel je de vergunning, financiering en plaatsing van een bio-energie installatie of een windmolen?
Verduurzamen gebouwen Hogeschool Inholland Alkmaar renoveert met lef
Gaat u aan de slag met energie besparen en opwekken van duurzame energie in uw gebouw of woning? Check dan eerst bij ons de mogelijkheden voor subsidie, fiscaal voordeel, advies en ondersteuning.
Gebiedsontwikkeling & wonen Stedelijke en gebiedsontwikkeling
Stedelijke ontwikkeling en vernieuwing vraagt een nieuwe visie en creatieve oplossingen. De maatschappij verandert. Inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties gaan de dialoog aan decentrale overheden.
Economie Briefgeld
Wilt u bedrijven in uw regio helpen bij hun zoektocht naar financiering? Wij ondersteunen met regelingen, kennis en goede voorbeelden.
Agrarisch & Natuur Drone4agro: Valorisatie in praktijk
Een duurzame bedrijfsvoering, een stevige marktpositie, de boer op met innovatieve ideeën: er wordt veel van agrarisch ondernemers gevraagd. Wij bieden hulp. Met kennis van wet-en regelgeving en financiële tegemoetkomingen.
Maatschappelijk verantwoord inkopen Circulair Inkopen Beurs
Stel uw vraag aan onze regio-liaison Regio-liaisons RVO.nl
De regio-liaisons van RVO.nl brengen u in contact met de juiste deskundigen binnen onze organisatie.
Actueel
Alle nieuwtjes en inspirerende voorbeelden op een rij.