Circulaire economie

Het aantal consumenten in de wereld stijgt. Zij willen allemaal producten zoals auto’s en smartphones. Daardoor worden de grondstoffen om die producten te maken steeds schaarser en duurder. Tenzij we overstappen naar een economie gericht op hergebruik van grondstoffen. We noemen dit een circulaire economie.

Het kabinet zet volop in op circulair ondernemen. Met een rijksbreed programma wil het een circulaire economie ontwikkelen in 2050. Daarvoor moeten bedrijven in 2030 minimaal 50% minder minerale, fossiele grondstoffen en metalen gebruiken. RVO.nl ondersteunt bedrijven hierin.

Een circulaire economie draait om het hergebruik van producten en grondstoffen. Zo praten we niet meer over 'afval' maar over 'grondstoffen'. Ook gaat het om een bewuste keuze voor hernieuwbare, natuurlijke hulpbronnen. Denk bijvoorbeeld aan hout. In een circulaire economie hebben bedrijven natuurlijk winstambities. Maar ze maken die alleen waar als ze de waarde van hun grondstoffen en producten behouden. Daarbij speelt de inzet van hernieuwbare energie en grondstoffen een belangrijke rol.

Voordelen

Een circulaire economie heeft veel voordelen. Tot 2023 zijn er volop kansen met een marktwaarde van € 7,3 miljard per jaar en 54.000 banen. Dat laat onderzoek zien. Ook individuele bedrijven kunnen profiteren door circulair te ondernemen. Ze verzekeren zich van een continue aanvoer van grondstoffen en nieuwe relaties met hun klanten. Zo scheppen ze de mogelijkheden voor groei en productiviteit. Ook omdat ze daardoor nieuwe markten aanboren. Bovendien leidt circulair ondernemen tot minder energiegebruik en afval.

Kennisnetwerken en programma's

Nederland Circulair

Samen met onze partnerorganisaties voeren we het programma NederlandCirculair! uit. Hiermee stimuleren we ondernemers om circulair te ondernemen en innovatiever te produceren, consumeren, financieren en organiseren. NederlandCirculair! Is een community met praktische activiteiten, zoals start-upbegeleiding, kennisbijeenkomsten en trainingen. Maar ook met handige tools en een adres om u 'circulair' verder te helpen. Heeft u vragen? Mail dan naar hallo@circulairondernemen.nl. Meer informatie vind je op:

Meerjarenafspraken energie-efficiëntie

Circulair ondernemen en energie besparen gaan hand in hand. Met Meerjarenafspraken energie-efficiëntie helpen we bedrijven grondstof te besparen in hun keten. We ondersteunen diverse projecten in meer dan 30 sectoren. Laat u inspireren door voorbeelden uit de praktijk. Meer informatie vind je op:

Biobased Economy

Reststromen uit de landbouw en voedingsmiddelenindustrie hoef je niet weg te gooien. Wie circulair denkt, past ze toe op de productie van materialen, chemicaliën, transportbrandstoffen en energie. Dit noemen we ook wel de Biobased Economy (BBE), een onderdeel van circulaire economie. Meer informatie vind je op:

Circulaire Metaalketen

RVO.nl ondersteunt bij het verduurzamen van de metaalketen. Bekijk de videofilm hierover op www.circulairemetaalketen.nl

Green Deals

Een voorbeeld is de Green Deal Take Back Chemicals. Doel is om innovatieve bedrijfsmodellen te maken. Die zorgen voor duurzaam en efficiënt gebruik van chemische stoffen en materialen. Een afnemer van chemische stoffen of materialen betaalt niet meer per eenheid verbruikte chemiestof. Hij betaalt alleen voor het gebruik en de doelmatigheid hiervan. Er zijn er inmiddels meer dan 200 Green Deals. Daarvan richt zo’n 10% zich op aspecten van de circulaire economie. Meer informatie vind je op:

Kennisdelen in marktplaatsen

Veel bedrijven onderzoeken de mogelijkheid om hun reststromen te verwaarden. In verschillende fora en platforms delen ze hun kennis en ervaring. Zoek aansluiting met een van deze marktplaatsen. Bekijk het overzicht:

Financiering

Research & development

Subsidie voor het midden- en kleinbedrijf om samen met kennisinstellingen of andere bedrijven in de topsectoren te innoveren. Ga naar Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT).

Europese innovatieregelingen

RVO.nl voert ook verschillende Europese regelingen uit om innovatieve ondernemers te ondersteunen:

Marktintroductie en -verbreding

Met de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) krijgen bedrijven fiscaal voordeel. Ze moeten dan investeren in milieuvriendelijke technieken.

Meer weten?

Op www.circulairondernemen.nl staan de regelingen die voor circulair ondernemen van belang kunnen zijn. Lees hier ook de best practices, vind het netwerk van experts en lees de laatste rapporten:

Service menu right