Circulair bouwen

Wilt u aan de slag met circulair bouwen? Deze pagina geeft een overzicht van zaken waar u rekening mee kunt houden. Denk bijvoorbeeld aan zaken als verdienmodellen, inkopen en aanbesteden, netwerken en de wet- en regelgeving.

Het rijk werkt met diverse partners aan de vorming van de Transitie-agenda Circulaire Economie in de Bouw. Zo willen ze samen de komende jaren flinke stappen zetten.

Banner Nederland circulair in 2050

Aan de slag met circulair bouwen

Verdienmodellen

De circulaire economie vraagt om nieuwe verdienmodellen. Zo is een consument of bedrijf geen producteigenaar meer maar een afnemer van een dienst. Geen lamp kopen, maar licht leasen. De producent blijft eigenaar van het product. Zo blijven grondstoffen behouden en kunnen ze hergebruikt worden.

Maatschappelijk verantwoord inkopen en aanbesteden

Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) betekent niet alleen op de prijs letten. Ook het milieu en de sociale aspecten van producten, diensten of werken zijn belangrijk. PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, helpt u daarbij.

Stimulerende regelgeving

MilieuPrestatie Gebouwen (MPG)

Meten is weten, ook bij circulair bouwen. De MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) geeft de milieubelasting aan van materialen in een gebouw. Dit helpt de circulariteit van een gebouw in te schatten.

Ruimte in regels

Circulair bouwen is relatief nieuwe ontwikkeling. Daarom kunt u tegen bepaalde belemmeringen in de wet- en regelgeving aanlopen. Het programma Ruimte in Regels zet zich met RVO.nl en Rijkswaterstaat Leefomgeving in om belemmeringen in wet- en regelgeving weg te nemen.

Samenwerken

In regio's en netwerken

Regionale netwerken zijn een broedkamer voor ontwikkelingen rond circulair bouwen. Daarbinnen kunt u ideeën testen, business-modellen uitdenken, en nieuwe verbintenissen aangaan. Sommige netwerken pakken al circulaire vraagstukken op. Ook ontstaan er overal nieuwe netwerken. Kijk in uw regio welke netwerken er al zijn. Voorbeelden van actieve netwerken zijn:

Green Deals en City Deals

Green Deals en City Deals zijn afspraken tussen de (Rijks)overheid en andere partijen om duurzame plannen uit te voeren. Deze ontstaan ook rond circulaire- bouwvraagstukken.

Financiering

Circulair en biobased bouwen vergen lef en financiële investeringen. RVO.nl wil ondernemers daarom tegemoet komen. U heeft u mogelijk recht op subsidie of belastingvoordeel.

Service menu right