Service menu right

Community of Practice Financial institutes and Natural Capital

15 Financiële instellingen delen in de Community of Practice Financial institutions and Natural Capital (CoP FiNC) hun ervaringen over hoe ze natuurlijk kapitaal meenemen in hun beslissingen.

Ze staan in de gebundelde publicatie Finance for one planet (pdf).

financeforoneplanet_cover_klein.jpg

De Community of Practice Financial institutions and Natural Capital (CoP FiNC) is een sociaal instrument. De community wil de negatieve impact van geld op natuurlijk kapitaal binnen de financiële sector verminderen. Financiële instellingen die deelnemen in de Cop FiNC zijn:

 • banken
 • verzekeraars
 • pensioenfondsen
 • een investeerdersnetwerk
 • een crowdfunder

Hoe behoudt en versterk je natuurlijk kapitaal? Bij financiële instellingen bestaat de behoefte om ervaringen en vragen hierover te delen.

Kansen en knelpunten

De community signaleert kansen en knelpunten in beleid en communiceert hierover met overheden en kennisinstellingen. Daarbij gaat het om leningen en investeringen voor het ontwikkelen van nieuwe financiële producten. Natuurlijk kapitaal is het vermogen van de natuur om bruikbare goederen en diensten te leveren zoals:

 • een stabiele atmosfeer
 • hout en voedselproductie
 • bestuiving door bijen
 • recreatie in de natuur

Hoe werkt de CoP FiNC?

Het verduurzamen van investeringen en leningen van financiële instellingen is een transitie die op dit moment plaatsvindt. De deelnemers van CoP FiNC zijn gekozen op basis van hun praktijkprojecten. Ze zetten natuurlijk kapitaal in voor hun core business. Ze willen water, biodiversiteit en vruchtbaar land behouden. Daarmee willen ze de waarde van hun leningen en investeringen behouden. Daarnaast handhaven ze zo ook hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, markwaarde, reputatie en innovatieve positie.

Leren van kennis en ervaringen

RVO ondersteunt de CoP door het voorbereiden van agendapunten met dilemma’s en vragen vanuit de praktijk. Daarnaast begeleiden we de bijeenkomsten waar deelnemers kennis en ervaringen delen. Leren is belangrijk in de CoP. Ze doen dit in besloten bijeenkomsten en via de mail. Hierdoor vinden de deelnemers (gemeenschappelijke) antwoorden op hun vragen. Het gaat dan om vragen als:

 • Wat is de waarde en betekenis van natuurlijk kapitaal (biodiversiteit) voor mijn bedrijf?
 • Welke investeringsstrategie kunnen we het beste volgen?

Om het vertrouwen te waarborgen binnen de meetings wordt er gewerkt met de Chatham House Rule

CoP FiNC: inzichten tot nu toe

De Community of Practice Financial institutionss and Natural Capital (CoP FiNC) is inmiddels acht keer bij elkaar gekomen. Tijdens deze bijeenkomsten zijn verschillende onderwerpen besproken waaronder het meten van impact en afhankelijkheden, investeringsstrategieën en eco-restauratie.

De bijeenkomsten hebben behalve inzichten ook resultaten opgeleverd. Lees hier meer over op CoP FiNC: inzichten tot nu toe

Meer weten?

Lees informatie meer in de factsheet CoP FiNC