Service menu right

Klimaatgericht en circulair inkopen in de bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering omvat alle producten en diensten die een organisatie achter de schermen gebruikt. Deze producten en diensten zijn vaak niet zichtbaar voor de inwoners, omdat ze niet het eerste aandachtsgebied van overheden betreffen. Toch verdienen ze alle aandacht. Vanuit de ervaringen uit de klimaatenveloppe geven we u tips en handvatten mee.

klimaatneutraal en circulair inkopen

Onderwerpen zoals inrichting, bedrijfsafval of koffie zeker zijn zeer zichtbaar voor de interne organisatie. Hoewel deze producten en diensten vaak minder impact hebben op de circulaire economie en klimaatneutraliteit, kan elke medewerker wel zien dat een circulaire of klimaatgerichte bedrijfsvoering mogelijk is.


Klimaatneutraal en circulair inkopen - gemeentehuis

Procestips

 • Bij het inbedden van doelen voor CO2 -reductie en circulariteit zijn inkooppakketten die de bedrijfsvoering raken een goede eerste stap: ‘you can’t talk the talk, if you don’t walk the walk’.
 • Omdat de bedrijfsvoering iedereen in de organisatie raakt en aanspreekt vergroot het de zichtbaarheid van de duurzaamheidsthematiek en creëert het eigenaarschap; iedereen draagt bij. Dit leidt weer tot draagvlak voor de te nemen stappen bij verduurzaming op andere gebieden en de consequenties daarvan.
 • Draagvlak creëren wordt door de meeste organisaties als één van de belangrijkste uitdagingen gezien. De volgende aanbevelingen voor het vergroten van draagvlak worden gedaan:
  ◦Werk samen met alle relevante disciplines: verantwoordelijken voor inkoop, beheer, financiën, gebruikers, maar ook eigenaar(s) en beslisbevoegden;
  ◦Ontwikkel vanuit de brede duurzaamheidsambitie met elkaar concrete doelstellingen;
  ◦Doe inspiratie op in de markt door marktverkenning en bij collega-instellingen die u voor gingen.
  ◦Communiceer ook over het proces en de vorderingen. Niet enkel over het eindresultaat.
 • Droom groot maar maak kleine stappen. Ga niet gelijk voor 100% circulair of zero-emissie maar maak doelen realistisch en haalbaar. Een succesvol verloop van kleinere projecten geeft namelijk vertrouwen in de haalbaarheid van projecten met meer impact en afbreukrisico.
 • Neem bij het formuleren van concrete doelstellingen de beoogde looptijd en reikwijdte van de verantwoordelijkheden van de leverancier in acht.
 • Het begeleiden van een klimaatgericht en circulair inkoopproces doet een beroep op andere competenties dan een traditioneel inkoopproces dat doet. Gebruik inkoopprojecten in de bedrijfsvoering om deze skills, zoals overtuigingskracht en leiderschap te ontwikkelen.

 

Klimaatneutraal en circulair inkopen - zonnepanelen

 

Inhoudelijke tips

 • Inkopen in de bedrijfsvoering gaat vaak over planbare herhalingsaankopen. Gebruik deze planbaarheid om ruim, voordat een aanbesteding start al met de betrokken disciplines ambities te stellen en marktverkenning uit te voeren. Zorg ervoor dat de aanbestedingskalender minimaal een aantal jaren vooruit kijkt.
 • Het resultaat in de vorm van de mate van circulariteit of van CO2-reductie op inkooppakketten in de bedrijfsvoering is in het ene geval afhankelijk van de adoptie en het gebruik. Bijvoorbeeld bij afval. Bij koffie of meubilair daarentegen is het resultaat meer afhankelijk van de ingekochte oplossing. In de gevallen dat adoptie en gebruik meer bepalend zijn voor het resultaat, vraagt dit meer aandacht voor betrokkenheid en het creëren van draagvlak. Voer een interne stakeholderanalyse uit, zodat u weet wie betrokkenen zijn en laat hen meedenken met de verandering.
 • Inkooppakketten en producten met een geringe complexiteit (denk daarbij aan het aantal componenten waaruit het is opgebouwd) en een beperktere levensduur (circa 10 jaar of minder), lenen zich uitstekend voor (een pilot bij) circulair inkopen. Denk daarbij aan het inkopen van meubilair, printers, kantoorartikelen, enzovoort. Zie ook tools ‘circulair inkopen in 8 stappen’.
 • De leveranciersmarkt van meubilair ontwikkelde zich de afgelopen jaren fors op het gebied van circulariteit. Vooral als het gaat om betalen voor gebruik. Circulariteit gaat echter niet alleen over leasen in plaats van kopen. Het gaat over grondstoffen en hun herkomst; daarop zou de focus moeten liggen.
 • Maak voor een afgewogen keuze voor circulaire producten de kosten ervan inzichtelijk door middel van Total Cost of Ownership (TCO). De financiële consequenties worden beïnvloed door de gehele levenscyclus, niet enkel de aanschaf.
 • Beoordeel de mate van circulariteit op de herkomst van de grondstoffen en waardeer oplossingen mede op de waarde die producten aan het einde van hun levenscyclus nog vertegenwoordigen.
 • Het meten van circulariteit staat nog in de kinderschoenen, maar het is al wel mogelijk. Begin bij een onderdeel van een product en laat het meten ingroeien, zodat de eigen organisatie en de leverancier hieraan kunnen wennen.

 

Klimaatneutraal en circulair inkopen - afvalverwerking

 

Tools

 1. MVI-zelfevaluatietool evalueert uitgevoerde aanbestedingen op aansluiting op circulariteit en klimaatneutraliteit. Zo helpt deze tool bij het creëren van draagvlak. Ook ondersteunt de tool bij het praktisch inrichten van de te starten aanbestedingen langs de doelen en ambities van uw organisatie.
 2. RIVM Effectmeting Maakt het zelfstandig meten van effecten, uitgedrukt in vermeden CO2-emissies en grondstoffengebruik, van projecten mogelijk.
 3. Circulair inkopen in 8 stappen E-book (pdf) ’een betere wereld begint bij het stellen van een betere vraag'.

 

Klimaatneutraal en circulair inkopen - leenfiets

 

Best Practices

 1. Met behulp van expertondersteuning voerden decentrale overheden diverse pilots uit op het gebied van het verduurzamen van bedrijfsvoering. De ervaringen en inzichten van deze inkopende instanties vindt u op de projectenkaart ‘MVI op de kaart’.
 2. Publicaties best practices klimaateneveloppe Hier vindt u de deelbare best practices van de expertondersteuning 2018.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.