Service menu right

Klimaatgericht en circulair inkopen van het wagenpark

Verkeer en vervoer zorgen samen voor 21% van de CO2 -itstoot in Nederland. Daarnaast veroorzaken zij een flink deel (30%) van de uitstoot van fijnstof. Daarom moeten we anders naar inkoopvraagstukken in het verkeer en vervoer kijken. Met de ervaringen uit de klimaatenveloppe kunnen we u de volgende tips en handvatten aanreiken.

 • Het begint bij verminderen: stimuleer elkaar om bijvoorbeeld te lopen of gebruik te maken van (e-)fietsen.
 • Daarna veranderen: reis anders door bijvoorbeeld gebruik te maken van het openbaar vervoer of door carpoolen.
 • Tot slot verschonen: is reizen met eigen vervoer echt nodig, maak dan alleen gebruik van emissieloos vervoer (elektrisch/waterstof).

Let op: Natuurlijk wel alleen op in Nederland opgewekte groene stroom.

Procestips

 • Begin het proces met een analyse van het huidige wagenpark: hoeveel kilometers rijden de voertuigen nu? Welke medewerkers gebruiken een voertuig en welke taken voeren zij uit? Deze inzichten helpen om te bepalen of een voertuig altijd nodig is voor elke rit en, wanneer een voertuig noodzakelijk is, welke actieradius volstaat voor de te maken ritten.
 • Focus op wat haalbaar is voor de organisatie. Een Total Cost of Ownership (TCO) berekening (zie de tools hieronder) helpt om de kosten van verschillende scenario’s (biobrandstof versus elektrisch) inzichtelijk te maken in relatie tot de CO2-besparing. Gebruik deze scenario’s om inzicht te geven aan bestuurders en om draagvlak te creëren.
 • Draagvlak is essentieel, want verandering roept weerstand op. Betrek daarom de gebruikers en HR bij het vraagstuk. Houd rekening met hun wensen en laat hen kennis maken met alternatieven, bijvoorbeeld door het aanbieden van proefritten met e-bikes of elektrische auto’s.
 • Start met een pilot. Hoe werkt het nieuwe vervoersplan in de praktijk? De resultaten kunnen worden gebruikt om een uiteindelijke aanbesteding voor het wagenpark in te richten.
 • Praat met de markt. Wat is er mogelijk op het vlak van uw ambities in combinatie met de inzichten van uw analyse van het vervoersgebruik (marktverkenning). Zo is bijvoorbeeld de circulariteit van de materialen van een voertuig nog een uitdaging maar zijn circulaire afspraken voor accupakketten al wel mogelijk.

Inhoudelijke tips

 • Voor personenwagens en kleine bestelbussen is elektrisch vervoer al volop mogelijk. Grotere bestelbussen worden in 2019 verwacht. Voor waterstof zijn er personenwagens beschikbaar. Elektrische personenauto’s zijn in TCO vaak financieel aantrekkelijker dan traditionele personenauto’s. Het kan dus echt!
 • Elk nieuw aan te schaffen of te leasen voertuig kan al emissie-loos zijn. Er hoeft niet te worden gewacht met emissie-loos rijden tot een nieuwe aanbesteding. Door het gesprek aan te gaan met uw huidige leverancier krijgt u inzicht in wat nu al mogelijk is.
 • Geef in aanbestedingen ruimte voor een ingroeiplan voor de zwaardere voertuigen. Deze voertuigen zijn nu nog niet emissie-loos verkrijgbaar maar op middellange termijn wel. Zo selecteert u een leverancier die toekomstgericht met u meedenkt.
 • Bij de introductie van elektrisch vervoer moet ook worden nagedacht over de laadinfrastructuur. Een efficiënte laadinfrastructuur kan de investeringskosten drukken. Zo is laden op eigen terrein goedkoper doordat zakelijke energiekosten vaak lager zijn. Onderzoek of het mogelijk is om de laadpalen openbaar beschikbaar te stellen. Dit maakt de businesscase voor emissie-loos vervoer nog interessanter.
 • Bereken de hoeveelheid benodigde laadpalen op basis van het aantal kilometers dat er gereden wordt, de energie die daarvoor nodig is en de grootte van de batterij.
 • Transport/logistiek is ook een groot onderdeel bij andere (raam)overeenkomsten. Probeer afspraken te maken met huidige leveranciers en neem de CO2-reductie van het transporteren en leveren van producten en diensten mee in nieuwe (raam)overeenkomsten.
 • Weet dat alle actuele emissiefactoren voor vervoer beschikbaar zijn (zie ‘tools’). Dit maakt het onderwerp uitermate geschikt om CO2 en luchtkwaliteit (fijnstof) te meten. Dus doe dit ook.

Tools

 1. TCO tool dienstvoertuigen Met deze tool kunt u de emissies en de kosten van het vervoer berekenen.
 2. RIVM Effectmeting Maakt het zelfstandig meten van effecten, uitgedrukt in vermeden CO2-emissies en grondstoffengebruik, van projecten mogelijk.
 3. Nationaal Kennis Platform laadinfrastructuur Startpunt openbare laadinfrastructuur: van beleid tot beheer.

Best Practices

 1. Met behulp van expertondersteuning voerden decentrale overheden diverse pilots uit op het gebied van het verduurzamen van GWW, gebouwen, mobiliteit en bedrijfsvoering. De ervaringen en inzichten van deze inkopende instanties vindt u op de projectenkaart ‘MVI op de kaart’. Aanvullend daarop vindt u in dit rapport van Stichting Natuur en Milieu (pdf) welke gemeenten u voor gingen.
 2. Publicaties best practices klimaateneveloppe Hier vindt u de deelbare best practices van de expertondersteuning 2018.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.