Klimaatgericht en circulair inkopen van zwembaden | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Klimaatgericht en circulair inkopen van zwembaden

02-07-2019

Een zwembad heeft een belangrijke maatschappelijke functie. Tegelijkertijd heeft het hoge exploitatiekosten en veel CO2-uitstoot. Deze uitstoot wordt voornamelijk veroorzaakt door het verwarmen van het bad en het gebruik van elektriciteit voor de pompen. Vanuit de ervaringen uit de klimaatenveloppe, kunnen we u de tips en handvatten meegeven.

klimaatneutraal en circulair inkopen - zwembad

Door een zwembad goed te onderzoeken kan men effectieve CO2-besparende maatregelen nemen die kunnen bijdragen aan een gezond en toekomstbestendig zwembad.

Procestips

 • Circulair en klimaatgericht bouwen is nieuw en innovatief. Daardoor kost het meer tijd dan een uitvoering op de bekende manier. Het is belangrijk om hier rekening mee te houden en te voorkomen dat ambities op circulariteit en klimaatgerichte oplossingen onder (tijds)druk in het project (moeten) worden afgezwakt.
 • Voldoende tijd zorgt ervoor dat circulaire en/of klimaatgerichte ambities al voorafgaand aan het ontwerpproces zijn bepaald. Door deze al in het ontwerpproces mee te nemen is het effect groter dan wanneer deze pas bij het materialiseren van een ontwerp worden ingebracht. Zo krijgt de markt ruimte voor oplossingen die verder gaan dan wat al mogelijk is.
 • Bij het bouwen of verbouwen van een zwembad zijn veel verschillende partijen betrokken. Het is daarom van belang dat bij de start van het project al deze groepen inzichtelijk zijn en dat ze direct betrokken worden (intern betrokkenen, exploitant, bezoekers, omwonenden et cetera).
 • Voor een efficiënt zwembad is optimale samenwerking nodig tussen de architect, installateur, constructeur, aannemer en exploitant. Zorg dat de aanbesteding zo wordt ingericht dat partijen op de benodigde interdisciplinaire samenwerking worden geselecteerd. Zo kunnen integrale keuzes worden gemaakt die de energieprestaties van het bad vergroten.
 • Zorg dat de exploitant bekend is voordat de realisatie van het zwembad wordt aanbesteed. Zo is optimale samenwerking tussen de partijen mogelijk.
Klimaatneutraal en circulair inkopen - zwembaddak

Inhoudelijke tips

 • Om focus te geven aan het project helpt het om concrete doelstellingen te stellen. Deze doelstellingen kunnen worden gevormd met behulp van de vragen; is dit een langdurige oplossing (durable)? Heeft deze oplossing een zo laag mogelijke impact op het milieu (sustainable)? Beantwoordt deze vragen vervolgens vanuit de Trias Ecologica, de Trias Energetica en de circulaire economie.
 • Na het stellen van de ambities en de doelstelling kan een contextanalyse worden gemaakt. Hierbij onderzoekt men wat voor materialen en/of (rest)warmte/energie de omgeving van het zwembad te bieden heeft. Via oogstkaarten kunt u dit inzien.
 • Probeer bij nieuwbouw te sturen op een tijdloze inrichting. Door vaste elementen zoals tegels en plafonds neutraal te houden blijft het zwembad langer bij de tijd (durable). Kleur en verrassende elementen kunnen beter worden aangebracht in attributen in en om het zwembad.
 • Zwembaden lenen zich goed om een gedeeld winst model op te nemen in contracten met leveranciers en exploitant. Wanneer de verantwoordelijke partijen meer weten te besparen, dan worden zij hiervoor beloond.
 • Denk bij een duurzaam zwembad in elk geval aan waterbesparende maatregelen, spoelonderbrekers, elektronische besturing, volumebegrenzing, gebruik maken van daglicht, toepassing van warmteterugwinning, hergebruik (grijs) water, regeneratie van spoelwater voor filterspoeling, analysewater terugvoeren in systeem, afvoer van regenwater naar oppervlaktewater en het gebruik van (actieve) zonne-energie. Zie ook ‘best practices’.

Tools

 1. Oogstkaarten (context analyse) Deze kaart is een marktplaats voor upcyclers. Op deze kaart vind je materialen en grondstoffen die beschikbaar worden gesteld.
 2. RIVM Effectmeting Maakt het zelfstandig meten van effecten, uitgedrukt in vermeden CO2-emissies en grondstoffengebruik, van projecten mogelijk.
 3. GreenCalc+ Beoordeelt een gebouw of wijk op gebruik van energie, water, materiaal en mobiliteit.
 4. GPR Gebouwen Toetst op energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde.
 5. BREEAM NL Duurzaamheidsbeoordeling voor nieuwbouw en grootschalige renovatieprojecten.
 6. Dubocalc Berekent materiaal- en energiegebruik van “wieg tot graf” met Milieu Kosten Indicatoren.
Klimaatneutraal en circulair inkopen - leenfiets

Best practices

 1. Het duurzame zwembad 'De Kulk' bestaat al sinds 1998 (pdf) De daar toegepaste principes zijn ook in 2019 nog actueel. Ontdek hoe zwembad de Kulk toen duurzaam is gerealiseerd: Duurzame zwembaden, goed voor mens, milieu en portemonnaie
 2. Met behulp van expertondersteuning voerden decentrale overheden diverse pilots uit op het gebied van het verduurzamen van zwembaden. De ervaringen en inzichten van deze inkopende instanties vindt u op de projectenkaart ‘MVI op de kaart’.
 3. Publicaties best practices klimaateneveloppe Hier vindt u de deelbare best practices van de expertondersteuning 2018.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.