Uw intensieve veehouderij toekomstbestendig

Gepubliceerd op:
29 april 2022
Laatst gecontroleerd op:
18 september 2023

Wilt u uw bedrijf duurzaam en toekomstbestendig maken? Wij hebben verschillende regelingen en subsidies die u daarbij kunnen helpen. Ze staan hieronder op een rij. Ook geven we voorbeelden van projecten en programma's.

Lbv en Lbv-plus

Wilt u een of meer locaties van uw veehouderij beëindigen? Als u onder de aanpak piekbelasting valt, kunt u gebruikmaken van de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (Lbv-plus). Als u hier niet onder valt, maakt u gebruik van de Lbv. Meer mogelijkheden om uw stikstofuitstoot te verminderen vindt u op Als agrarisch ondernemer minder stikstof uitstoten.

Regelingen om te verduurzamen

Varkens

Subsidie voor verduurzaming van stallen

Met de Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv) kunt u via innovaties de uitstoot uit uw stal verlagen. Met de innovatiemodule onderzoekt of ontwikkelt u nieuwe technieken of maatregelen. Dit doet u samen met een onderzoeksorganisatie. Met de investeringsmodule installeert u bewezen innovaties in uw stal.

De Sbv is in verschillende periodes van het jaar geopend.

Kippenboerderij

Verduurzamen en dierenwelzijn verhogen

Wilt u het welzijn van uw dieren verhogen of de uitstoot van emissies verminderen? Met MIA\Vamil en EIA kunt u milieuvriendelijke en energiebesparende investeringen fiscaal aftrekken. In de milieu- en energielijst staat om welke investeringen het gaat. Denk aan systemen voor koude- of warmteterugwinning of  elektrische krachtvoerinstallaties.

Ook deze regelingen helpen u verder

Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)

Het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) heeft als doel om de landbouw toekomstbestendig te maken, de natuur te versterken en het platteland leefbaar te houden. Belangrijk daarin is de eco-regeling: als u eco-activiteiten uitvoert, krijgt u een hogere bijdrage. Bekijk alle nieuwe mogelijkheden op Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) vanaf 2023.

Ook interessant voor u

Verduurzaming in de praktijk

Dierenwelzijn - Hoe zorg ik nog beter voor mijn pluimvee?

Hoe zorgt u nog beter voor uw pluimvee?

Pluimveehouder Johan Leenders legt zijn kippen in de watten. In deze video laten we zien hoe hij dat doet. De investeringen voor het welzijn van zijn kippen financiert hij voor een deel met onze fiscale regelingen.

Man staat tussen duizenden zonnepanelen

"Het is tijd voor meer aandacht voor onze impact op de omgeving"

De veehouderij staat voor grote uitdagingen. Jongdiervoedingsproducent Denkavit probeert zo duurzaam mogelijk te werken en impact te maken in de hele keten. Program Lead Corporate Sustainability & Sales manager Jacob Kroes vertelt hoe zijn bedrijf dat aanpakt en waar kansen liggen voor collega’s uit de sector.

Laat u inspireren op demobedrijf

Benieuwd wat collega-veehouders vertellen over maatregelen voor een duurzame, stikstofarmere en meer extensieve bedrijfsvoering? Maak kennis met een demobedrijf bij u in de buurt. En laat u inspireren voor de volgende stap van uw bedrijf. Vind demobedrijven in de vleesveehouderij, varkenshouderij en schapenhouderij.

Projecten en programma's

Integraal aanpakken

In het programma Integraal aanpakken werken veehouders, onderzoekers en overheid samen. Zij bedenken haalbare maatregelen om de uitstoot van methaan en ammoniak te verlagen. Er is een integrale aanpak voor varkens, melkvee en geiten. Meer informatie leest u op de website van Integraal aanpakken.

Skal-certificering biologische boer

Wilt u biologisch boeren? Skal certificeert biologische boeren. Voor u betekent dit vaak een omschakeling, omdat uw dieren ook een uitloop of weidegang nodig hebben. Lees meer op de website van Skal.

Vakinformatie voor de varkens- en pluimveehouder

Wilt u uw kennis over verduurzaming bijhouden? Op de website van Groen Kennisnet vindt u veel actuele vakinformatie zoals:

  • het laatste nieuws;
  • aankondigingen van evenementen, bijeenkomsten en studiedagen;
  • een uitgebreide bron van actuele kennis.

Bekijk vakinformatie voor de varkenshouder en pluimveehouder op Groen Kennisnet.

Wetten en regels

Hier doen we het voor

Om toekomstbestendig te kunnen boeren, is verduurzamen noodzakelijk. Samen zorgen we voor minder schadelijke uitstoot naar bodem, lucht en water. Voor meer biodiversiteit en dierenwelzijn. En voor een duurzaam inkomen voor boeren en tuinders. Uiteindelijk doen we het allemaal voor een beter klimaat. Meer informatie leest u op Duurzame landbouw.

Bent u tevreden over deze pagina?