Uw intensieve veehouderij toekomstbestendig

Gepubliceerd op:
29 april 2022

Wilt u uw bedrijf duurzaam en toekomstbestendig maken? Wij hebben verschillende regelingen en subsidies die u daarbij kunnen helpen. Ze staan hieronder op een rij. Ook geven we voorbeelden van projecten en programma's.

Regelingen om verder te verduurzamen

Varkens

Subsidie voor verduurzaming van stallen 

Met de Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv) kunt u via innovaties de uitstoot uit uw stal verlagen. Met de innovatiemodule onderzoekt of ontwikkelt u nieuwe technieken of maatregelen. Dit doet u samen met een onderzoeksorganisatie. Met de investeringsmodule installeert u bewezen innovaties in uw stal.

De Sbv is in verschillende periodes van het jaar geopend.

Kippenboerderij

Verduurzamen en dierenwelzijn verhogen

Wilt u het welzijn van uw dieren verhogen of de uitstoot van emissies verminderen? Met MIA\Vamil en EIA kunt u milieuvriendelijke en energiebesparende investeringen fiscaal aftrekken. In de milieu- en energielijst staat om welke investeringen het gaat. Denk aan systemen voor koude- of warmteterugwinning of  elektrische krachtvoerinstallaties.

Deze regelingen zijn misschien ook interessant voor u

"Het is tijd voor meer aandacht voor onze impact op de omgeving"

De veehouderij staat voor grote uitdagingen. Jongdiervoedingsproducent Denkavit probeert zo duurzaam mogelijk te werken en impact te maken in de hele keten. Program Lead Corporate Sustainability & Sales manager Jacob Kroes vertelt hoe zijn bedrijf dat aanpakt en waar kansen liggen voor collega’s uit de sector.

Projecten en programma's

Integraal aanpakken

In het programma Integraal aanpakken werken veehouders, onderzoekers en overheid samen. Zij bedenken haalbare maatregelen om de uitstoot van methaan en ammoniak te verlagen. Er is een integrale aanpak voor varkens, melkvee en geiten. Meer informatie leest u op de website van Integraal aanpakken.

Skal-certificering biologische boer

Wilt u biologisch boeren? Skal certificeert biologische boeren. Voor u betekent dit vaak een omschakeling, omdat uw dieren ook een uitloop of weidegang nodig hebben. Lees meer op de website van Skal.

Hier doen we het voor

Om toekomstbestendig te kunnen boeren, is verduurzamen noodzakelijk. Samen zorgen we voor minder schadelijke uitstoot naar bodem, lucht en water. Voor meer biodiversiteit en dierenwelzijn. En voor een duurzaam inkomen voor boeren en tuinders. Uiteindelijk doen we het allemaal voor een beter klimaat. Meer informatie leest u op Duurzame landbouw.

Bent u tevreden over deze pagina?