Ruimte voor natuur

Gepubliceerd op:
10 september 2020
Laatst gecontroleerd op:
17 februari 2022

Wit u meer ruimte geven aan de natuur op uw bedrijf? Of wilt u de biodiversiteit op en rond uw bedrijf helpen? Daarvoor zijn bijvoorbeeld de subsidies van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).

Subsidie voor natuurkwaliteit

U wilt uw landbouwgrond geschikt maken voor natuur, bijvoorbeeld door een poel te graven. Of deze grond veranderen in bos of natuur. Misschien heeft u juist bos of natuur en wilt u de kwaliteit ervan verder ontwikkelen. U kunt subsidie krijgen met de Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL) voor de maatregelen die u hiervoor neemt.

Subsidie voor vergroening

Vraagt u uitbetaling van betalingsrechten aan? Dan moet u ook aan de vergroeningseisen voldoen. Als u zich aan de voorwaarden houdt, krijgt u samen met de basisbetaling de vergroeningsbetaling. U teelt dan verschillende gewassen en u gebruikt een deel van uw bouwland als ecologisch aandachtsgebied. Zo helpt u mee aan de bescherming van milieu en natuur. Daarnaast mag in Europa de oppervlakte blijvend grasland niet te veel dalen. Daarom meten we elk jaar hoeveel blijvend grasland er in Nederland is.

Subsidie voor plattelandsontwikkeling

Werkt u aan de ontwikkeling van het platteland als agrarisch ondernemer, namens een natuur- en landschapsorganisatie of namens de overheid? U kunt misschien een POP3-subsidie aanvragen. Het derde plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is een Europees subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector in Nederland.

Vergoeding voor agrarisch natuurbeheer

Wilt u meehelpen aan het vergroten van het aantal soorten dieren en planten op landbouw- of natuurgrond? Bijvoorbeeld door een leefgebied voor kwetsbare soorten te maken? Of wilt u iets doen om de kwaliteit van het water te verbeteren? Kijk bij een collectief of u recht heeft op de 6-jarige subsidie Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Het collectief levert het beheerplan bij ons in en vraagt de jaarlijkse uitbetaling aan.

Rentekorting met groenverklaring

Gaat u geld lenen om meer te doen aan agrarisch natuurbeheer of biologische landbouw? Bijvoorbeeld door extra grond te kopen? Met een groenverklaring krijgt u korting op de rente van de lening. Lees meer op Regeling groenprojecten.

Meer weten?

Als landbouwer krijgt u te maken met regels van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Het GLB is er voor duurzaam, voedzaam, veilig en betaalbaar voedsel. Een ander doel is landbouwers te helpen bij hun inkomen. Dat doen we met subsidies voor landbouwers. Meer over alle GLB subsidies leest u op Gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Bekijk alle subsidies in onze Subsidie- en financieringswijzer. Hier vindt u subsidies over Duurzaam en circulair ondernemen en over Milieu en natuur beschermen of beheren.

Vragen over ruimte voor natuur?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?