Stoom in transitie

Gepubliceerd op:
16 oktober 2017
Laatst gecontroleerd op:
24 november 2021

Stoom is een zeer veel toegepaste warmtedrager binnen de industrie die in de meeste gevallen nog wordt geproduceerd met een aardgasgestookte stoomketel. In het kader van de energietransitie zal deze manier van warmteproductie een forse verandering moeten ondergaan.

Voor de industriële gebruiker van stoom zijn er allerlei manieren om in te spelen op de noodzakelijke veranderingen.

Benodigde hoeveelheid stoom

Breng in kaart hoeveel stoom/warmte werkelijk nodig is en op welk temperatuurniveau. Voor warmte onder de 100 °C is stoom onnodig en kunt u bijvorobeeld een compressiewarmtepomp toepassen. Deze gebruikt geen aardgas en elektriciteit is makkelijker te verduurzamen dan gas.

Alternatieven zijn het gebruik van restwarmte uit de omgeving of een warm waterketel. Omdat de warmteoverdracht bij gebruik van stoom hoger is dan bij warm water zijn eventueel aanpassingen in de warmtewisselaars nodig. Moderne warmtewisselaars functioneren tegenwoordig heel goed bij een gering temperatuurverschil.

Vervangen stoomketel

Het terugbrengen van de stoomproductie tot het hoogst noodzakelijke zorgt ook voor meer keuzemogelijkheden als de stoomketel aan vervanging toe is. Kleine hoeveelheden stoom kunnen ook met elektriciteit worden geproduceerd of via een stoomgenerator. Bijkomende voordelen bij deze alternatieven zijn de mogelijkheid tot sneller bij- en afschakelen en de geringe afmetingen.

Aanpassingen en onderhoud stoomketel

Als de stoomketel nog niet aan vervanging toe is, kunt u doorgaans veel besparen door aanpassing en onderhoud van het bestaande systeem. Een recent onderzoek vanuit de EU (Steam-up) laat zien dat kostenbesparing tot 25% goed mogelijk is. Voorbeelden van verbeteringen zijn:
•    verlagen van de stoomdruk (circa 2% energiebesparing per bar)
•    gebruikmaken van een zuurstofmeting in het rookgas en deze gebruiken in de branderregeling
•    de ketel en leidingen zo goed mogelijk isoleren inclusief alle appendages
•    zo veel mogelijk restwarmte terugwinnen uit rookgassen en spuiwater om het ketelwater op te warmen
•    de stoomketel uit of standby zetten als er langere tijd geen stoomvraag is
•    regelmatig controleren van condenspotten in de stoomleidingen

Deze systeemverbeteringen hebben naast het verminderen van brandstofgebruik vaak ook een positief effect op veiligheid en inzetbaarheid.

Tip

Vaak wordt in een industriële omgeving of op een industrieterrein door andere bedrijven of energieproducenten stoom geproduceerd. Dit biedt mogelijkheden tot stoomuitwisseling (efficiency) of het inkopen van stoom.

Financiering

Als u investeert in een andere manier van stoom opwekken, komt u mogelijk in aanmerking voor de Energie-investeringsaftrek. Deze fiscale regeling levert u gemiddeld 13,5% voordeel op.

Vragen over Stoom?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?