EU-landen: belastingwetgeving

Gepubliceerd op:
22 juni 2011
Laatst gecontroleerd op:
5 april 2022

In de database 'Taxes in Europe' van de Europese Commissie staat alles over de belangrijkste nationale belastingen van de EU-lidstaten, zoals vennootschaps- en inkomstenbelasting, sociale verzekeringen, btw en accijnzen. Ook vindt u er informatie over belangrijke belastingmaatregelen en belastinghervormingen in de EU.

Vragen over EU-wetgeving?

Onze adviseurs denken graag met u mee.

Bent u tevreden over deze pagina?