CE-markering: nieuw wetgevingskader

Gepubliceerd op:
30 april 2014
Laatst gecontroleerd op:
5 april 2022

De Europese Commissie heeft sinds 2014 meer dan 20 EU-richtlijnen en -verordeningen over CE-markering aangepast aan het nieuwe wetgevingskader.

Met het nieuwe wetgevingskader streeft de Europese Commissie naar een aantal belangrijke doelen:

  • betere bescherming van consumenten en professionele gebruikers door scherpere markttoezichtregels;
  • duidelijker regels voor het accrediteren van conformiteitsbeoordelingsinstanties;
  • verhoging kwaliteit en vertrouwen in de conformiteitsbeoordeling van producten. Dit volgt uit strengere eisen bij het aanmelden (notificeren) van conformiteitsbeoordelingsinstanties;
  • versterking van de geloofwaardigheid van CE-markering;
  • eenduidigheid van definities en procedures in bestaande en toekomstige productwetgeving.

Richtlijnen die nog niet voldoen aan nieuw kader

De meeste EU-richtlijnen en -verordeningen die CE-markering vereisen en die van kracht zijn, voldoen inmiddels volledig aan het nieuwe wetgevingskader. Uitzonderingen zijn:

Nieuwe en voorgestelde verordeningen die al voldoen aan nieuw kader

Ook de volgende toekomstige EU-verordeningen zijn inmiddels aangepast aan het nieuwe wetgevingskader:

De eerste 3 verordeningen zijn van toepassing vanaf 21 april 2018. De laatste 2 verordeningen zijn van toepassing vanaf respectievelijk 26 mei 2020 en 26 mei 2022. Op deze data worden de bestaande gelijknamige EU-richtlijnen ingetrokken.

Overgangsregeling

Producten die voldoen aan oude, ingetrokken richtlijnen mogen soms in de EU worden aangeboden en in gebruik genomen. Voorwaarde is dat u hen vóór de ingangsdatum van de nieuwe richtlijnen in de handel brengt. Producten die zich in de distributieketen bevinden, mag u dus ook na de datum van intrekking verkopen in de EU.

Wetgeving

  • Verordening (EG) nr. 764/2008 tot vaststelling van procedures voor de toepassing van bepaalde nationale technische voorschriften op goederen die in een andere lidstaat rechtmatig in de handel zijn gebracht.
  • Verordening (EG) nr. 765/2008 tot vaststelling van de eisen inzake accreditatie en markttoezicht betreffende het verhandelen van producten.
  • Besluit Nr. 768/2008/EG betreffende een gemeenschappelijk kader voor het verhandelen van producten.

Meer informatie

Vragen over over EU-wetgeving?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?