Financiële ondersteuning circulair ondernemen

Gepubliceerd op:
16 oktober 2020
Laatst gecontroleerd op:
10 augustus 2023

Grondstoffen om producten te maken, worden steeds schaarser en duurder. Tenzij we slimmer omgaan met grondstoffen en materialen zodat we ze deels kunnen hergebruiken. We noemen dit een circulaire economie. Wij ondersteunen organisaties om de omslag te maken naar circulair ondernemen. Dat doen we bijvoorbeeld met subsidies, leningen, fiscaal voordeel en opdrachten.

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de meest relevante regelingen die wij hebben. Wilt u bijvoorbeeld weten wanneer een regeling opent of hoeveel budget er nog is? Deze informatie staat op de pagina van de regeling zelf. Ons aanbod van regelingen vindt u ook via de Subsidiewijzer of via een voorselectie van subsidies en financiering. Regelingen van andere organisaties zoals regionale overheden vindt u in de tool van het Versnellingshuis Nederland circulair!

Financiële ondersteuning circulair ondernemen

regeling type ondersteuning waarvoor omvang projecten
Subsidie Circulaire ketenprojecten subsidie experimentele ontwikkeling en/of proces- en organisatie-innovatie samenwerking in keten max. 20.000 euro per ondernemer en 120.000 euro per project
DEI+ CE subsidie demonstratie of pilot project max. 3 miljoen euro
DEI+ subsidie demonstratie of pilot project max. 15 miljoen euro
VEKI subsidie investeringssubsidie voor reductie CO2 uitstoot min. 125.000 euro
MOOI gebouwde omgeving en industrie subsidie industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling tot pilot samenwerking min. 2 miljoen euro kosten en max. 4 miljoen euro per project
TSE gebouwde omgeving subsidie onderzoek en ontwikkeling samenwerking max. 500.000 euro per project
TSE Industrie subsidie onderzoek en ontwikkeling samenwerking max. 500.000 euro per project
TSE Industrie subsidie kortlopende projecten over circulaire economie (KIA-CE) max. 500.000 euro per project
Topsector Energiestudies Industrie subsidie haalbaarheids- en voorbereidingsstudies max. 200.000 tot 600.000 euro per project
Kennis en Innovatie Agenda CE (KIA CE) subsidie onderzoek en ontwikkeling samenwerking

Max 500.000 euro per project

MIT subsidie onderzoek en haalbaarheid individueel en samenwerking vouchers max. 3.750 euro; haalbaarheid max. 20.000 euro; R&D samenwerking max. 200.000 euro
MIA\VAMIL fiscaal voordeel stimulering investering in milieuvriendelijke technieken  
WBSO fiscaal voordeel stimulering ontwikkeling en onderzoek individueel bedrijf  
Innovatiekrediet lening experimentele ontwikkeling product, proces of dienst min. 150.000 euro kosten
Vroegefasefinanciering lening experimentele ontwikkeling product, proces of dienst kosten tussen 110.00 en 350.000 euro; lening max. 157.500 euro
Groeifaciliteit garantie garantie op achtergestelde leningen en op aandelen van participatiemaatschappijen  
Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) garantie garantie op middelgrote en grote leningen  
LIFE subsidie demo of pilot nationale en internationale samenwerking divers
Horizon 2020 subsidie onderzoek en innovatie, marktintroductie internationale samenwerking divers
EIC Accelerator subsidie marktintroductie door risicovolle innovatieve scale-ups 500.000 tot 2,5 miljoen euro subsidie; 500.000 - 15 miljoen euro equity
Interreg subsidie onderzoek, ontwikkeling, experimenteerruimte en marktintroductie internationale samenwerking gemiddeld 1,5 - 4 miljoen euro per project
Eurostars subsidie onderzoek en ontwikkeling internationale samenwerking max. 500.000 euro gezamenlijk voor Nederlandse deelnemers
Regeling groenprojecten voordelige lening bij bank groene investeringen in de nieuwste ontwikkelingen in milieutechnologie, circulaire economie en duurzame en innovatieve (bouw)projecten     
SBIR opdracht specifiek doel per aanbesteding  
SDGP subsidie partnerschappen tussen overheden, bedrijven, ngo's en kennisinstellingen, internationaal maximaal 3 miljoen euro voor PPP's
PIB netwerken faciliteren van events, internationale consortiumvorming  
SIB subsidie 4 soorten vouchers en een financiële bijdrage  

 

Vragen over circulaire ondernemen?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?