Veranderingen Gecombineerde opgave 2022

Gepubliceerd op:
16 februari 2022
Laatst gecontroleerd op:
14 juli 2022

Dit jaar heeft de Gecombineerde opgave een nieuw uiterlijk gekregen. Het formulier werkt nog wel hetzelfde. Vanuit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en het mestbeleid zijn er weinig veranderingen. U ziet voor ieder onderdeel wat er dit jaar anders is.

Ondertekenen

U kunt de opgave niet meer ondertekenen met eHerkenning. Om de opgave te versturen heeft u een TAN-code nodig. U moet TAN-codes zelf bij ons aanvragen. Zorg dat u dit op tijd doet. Informatie hierover vindt u op Digitaal ondertekenen bij agrarische regelingen.

Werk

De vragen in dit onderdeel zijn hetzelfde als vorig jaar.

Dieren

Paarden, pony’s en ezels

U hoeft het aantal paarden, pony's en ezels dat u houdt niet meer op te geven.

Staltype

Net als elk jaar is de omschrijving van sommige staltypes (RAV-codes) veranderd. Ook zijn er nieuwe staltypes toegevoegd. Zo is voor rundvee het Lely Sphere-stalsysteem officieel erkend. De RAV-code is A.1.39.

Regelingen

U kunt geen betaling meer aanvragen voor de subsidie Natuur- en landschapsbeheer (SNL-a). SNL-a is overgegaan naar het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb).

Grond

Aanmelden fosfaatdifferentiatie

De vraag of u zich wilt aanmelden voor fosfaatdifferentiatie hebben wij uit de opgave gehaald. U hoeft alleen nog maar de percelen aan te vinken waarop u extra fosfaat wilt gebruiken.

Gewascode

De gewascode zaaiuien 2662 is niet meer geldig. Zaaiuien zijn nu verdeeld in gele zaaiuien met gewascode 6660 en rode zaaiuien met gewascode 6664.

Derogatie

Dit jaar staan er geen gegevens over derogatie in de samenvatting Mest en grond. De Europese Commissie (EC) heeft nog geen beslissing genomen over derogatie in 2022.

Tuinbouw

Dit onderdeel hebben we aangepast om de vragen beter aan te laten sluiten bij de praktijk.

Per locatie

Dit jaar vult u in op hoeveel locaties u tuinbouw onder glas heeft. Bollengroei geeft u vanaf nu op bij teelt onder glas. U geeft aan op welke locatie uw kas staat en welk gewas u daar teelt. Zo kan de uitstoot van broeikassen nauwkeuriger worden berekend. Heeft u meerdere locaties? Dan moet u meer gegevens invullen dan u gewend bent.

Verwarmde kassen

Had u vorig jaar tuinbouw onder glas in verwarmde kassen? Dan geeft u de CO₂-emissie aan ons door. Hiervoor stellen wij minder vragen dan vorig jaar. U hoeft niet meer alle warmte van derden op te geven. Alleen nog de warmte die u ontvangt van een gezamenlijke Energie BV.

Productenorganisaties

Deze Nederlandse producentenorganisaties zijn nieuw:

  • Coöperatie Harvest House U.A.
  • Koninklijke Coöperatieve Telersvereniging Zuidoost-Nederland U.A.

U hoeft niet meer aan te geven van welke buitenlandse producentenorganisatie u lid bent.

Mest

De vragen in dit onderdeel zijn hetzelfde als vorig jaar.

Vragen in de opgave

In Vragen in de Gecombineerde opgave 2022 ziet u alle vragen en antwoordmogelijkheden uit de opgave van dit jaar.

Opgave doen

Ga naar mijn.rvo.nl om direct aan uw opgave te beginnen.

Wilt u eerst nog wat meer informatie? Lees alles over de opgave op Gecombineerde opgave.

Vragen over de Gecombineerde opgave?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?