Betalingsrechten overdragen of afstaan

Gepubliceerd op:
3 januari 2020
Laatst gecontroleerd op:
25 maart 2022

U kunt uw betalingsrechten verhuren of verkopen. Ook kunt u betalingsrechten afstaan aan de Nationale reserve. Hiervoor moet u zich houden aan de voorwaarden. Meld een overdracht of afstaan van betalingsrechten uiterlijk 15 mei. 2022 is het laatste jaar dat we betalingsrechten uitbetalen.

Vanaf 31 december 2022 vervallen alle betalingsrechten. In plaats daarvan komt er een andere vergoeding uit het GLB. Dit wordt een basispremie per hectare landbouwgrond. We verwachten u hier aan het eind van de zomer over te berichten. Volg het proces via het nieuwe GLB.

Voorwaarden overdragen

U kunt (een deel van) uw betalingsrechten alleen verkopen of verhuren aan actieve landbouwers. Die moeten geregistreerd staan bij ons. U moet als verkoper of verhuurder ook bij ons ingeschreven staan.

Voorwaarden afstaan aan de Nationale reserve

U kunt betalingsrechten afstaan aan de Nationale reserve. Hierdoor komen de betalingsrechten vrij voor andere landbouwers. U krijgt geen vergoeding voor het afstaan aan de Nationale reserve. Betalingsrechten die u afstaat aan de Nationale reserve kunt u niet meer gebruiken.

Uiterlijk 15 mei melden

Zorg dat u de overdracht uiterlijk 15 mei 2022 meldt. Bij een overdracht kan de koper of huurder de betalingsrechten in hetzelfde jaar laten uitbetalen. Als u betalingsrechten afstaat, komen deze in hetzelfde jaar te vervallen.

Melden na 15 mei

Voor betalingsrechten die u huurt of koopt na 15 mei krijgt u geen uitbetaling meer. Wij kijken wie de betalingsrechten heeft op 15 mei 2022. Aan deze relatie betalen wij uit. Dit is de laatste keer dat wij dit doen omdat alle betalingsrechten vervallen.

Hoe overdragen of afstaan

U meldt een overdracht of afstaan van betalingsrechten via het formulier Overdragen betalingsrechten op mijn.rvo.nl.

Overdragen

U meldt samen met de andere partij de overdracht in 3 stappen. U vult als verkoper en koper het formulier samen in. Dit geldt ook voor verhuurder en huurder.

  1. De verkoper of verhuurder start met invullen. Hij heeft hierbij het e-mailadres van de koper of huurder nodig. Daarna ondertekent en verstuurt hij het formulier met een TAN-code. Wij noemen dit een conceptmelding.
  2. De koper of huurder krijgt een e-mail dat deze melding klaarstaat. Hij ondertekent die binnen 8 weken met een TAN-code. Daarna verwerken wij de overdracht.
  3. Beide partijen krijgen een ontvangstbevestiging per e-mail. U ziet direct de nieuwe situatie in Mijn dossier bij Registraties Betalingsrechten.

Afstaan

U meldt het afstaan van betalingsrechten in 4 stappen.

  1. U vult het formulier in.
  2. U ondertekent en verstuurt het formulier met een TAN-code.
  3. U krijgt een ontvangstbevestiging.
  4. De betalingsrechten vervallen direct na de melding. U ziet de nieuwe situatie in Mijn dossier bij Registraties Betalingsrechten.

Aandachtspunten bij het invullen

Einddatum verhuur

Bij verhuur moet u een einddatum invullen. De betalingsrechten gaan de dag na die einddatum automatisch terug naar de verhuurder. De einddatum staat standaard op de eerstvolgende 16 mei. Hierdoor staan de betalingsrechten op 15 mei op naam van de huurder. De huurder kan dan voor dat subsidiejaar uitbetaling van de betalingsrechten aanvragen. 2022 is het laatste jaar waarin dit kan.

Uitgeschreven bij KVK

Wilt u betalingsrechten overdragen en bent u uitgeschreven bij KVK? U kunt niet meer inloggen op mijn.rvo.nl als uw bedrijf niet meer bij KVK staat ingeschreven. U moet dan iemand anders machtigen om namens u te handelen. Hoe u dit doet, leest u op Iemand machtigen of gemachtigd worden.

Bedrijfsoverdracht

Wilt u uw bedrijf met betalingsrechten overdragen, splitsen of beƫindigen? Meld dit dan bij ons als een bedrijfsoverdracht.

Het nieuwe GLB komt eraan

Wist u dat u zich nu alvast kunt voorbereiden op het nieuwe GLB in 2023? Beluister bijvoorbeeld onze podcasts en lees meer over de nieuwe eco-regeling. Alles over het nieuwe GLB vindt u op rvo.nl/nieuw-glb. Het beleid dat toekomstbestendig boeren sterker gaat belonen.

Vragen over betalingsrechten overdragen of afstaan?

In opdracht van:
  • Europese Unie (gefinancierd door)
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?