Uw GLB-aanvraag wijzigen

Gepubliceerd op:
16 april 2020
Laatst gecontroleerd op:
10 maart 2022

U kunt uw aanvraag voor subsidies uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) wijzigen. Doet u dit uiterlijk 15 mei, dan voorkomt u een mogelijke termijnkorting. Geef uw wijzigingen in percelen ook door in de Gecombineerde opgave.

Kortingsperiode

In 2022 kunt u in de kortingsperiode een termijnkorting krijgen tot en met 10 juni. U ziet het kortingspercentage voor iedere ontvangstdatum in de Kortingstabel Gecombineerde opgave 2022.

Stuurt u na 10 juni wijzigingen in? Dan nemen we die niet meer mee in de beoordeling van uw aanvraag.

Uitzonderingen

Intrekken aanvraag

U kunt uw aanvraag of een deel ervan intrekken. Dit kan alleen totdat we een controle doen of u hebben laten weten dat we dit gaan doen. Als u al een beslissing heeft ontvangen kunt u uw aanvraag niet meer intrekken. Heeft u een EA-perceel opgegeven en zet u het vinkje ecologisch aandachtsgebied (EA) uit? Dan zien we dit als intrekken.

Voorafgaande controle

Wilt u iets veranderen na een voorafgaande controle? U mag alleen een fout herstellen die te maken heeft met een voorafgaande controle. Dit kan tot en met 22 juni. U krijgt dan geen korting.

Gebruik percelen

U mag het gebruik van percelen wijzigen tot en met de laatste dag van de kortingsperiode. Vanaf 1 juni krijgt u een termijnkorting van 1% voor iedere werkdag. Deze termijnkorting geldt alleen voor het deel dat u verandert. Heeft u bijvoorbeeld een perceel één hectare groter opgegeven? Dan is de termijnkorting 1% van het bedrag voor deze hectare en bij de Nationale reserve 3%.

Welke veranderingen vallen hieronder?

  • U voegt een perceel toe. En voor dit perceel vraagt u uitbetaling van subsidie of betalingsrechten aan.
  • U vergroot een perceel dat u al heeft opgegeven. En voor dit perceel heeft u al een aanvraag voor uitbetaling subsidie of betalingsrechten gedaan.
  • U vraagt voor een al opgegeven perceel toch nog uitbetaling van subsidie of betalingsrechten aan.

Dit kan bij:

  • de basisbetaling
  • de vergroeningsbetaling
  • betalingsrechten Nationale reserve algemeen belang

Brede weersverzekering

Voor de brede weersverzekering kunt u de percelen in uw aanvraag vergroten tot en met 10 juni.

Vergroten oppervlakte EA bij hoofdteelt

Zet u nu een EA-vinkje bij een hoofdteelt? Of vergroot u een perceel zonder basisbetaling, waar u al eerder een EA-vinkje heeft gezet? Dan mag dit tot en met 10 juni.

Volgteelten voor EA

U kunt volgteelten voor EA nog tot en met 15 oktober aanpassen. Had u in de aanvraag minder dan 5% EA? Dan kunt u dit na 10 juni niet verhogen door extra volgteelten voor EA op te geven.

Lees alles over vanggewassen EA wijzigen.

Wijziging van het gewas

U kunt gewaswijzigingen voor de basisbetaling tot en met 10 juni doen.

Wijzigen Gecombineerde opgave

Heeft u de Gecombineerde opgave al verstuurd? En wilt u één of meer percelen in uw GLB-aanvraag wijzigen? Pas dit dan aan in Mijn percelen. Vergeet niet om daarna uw Gecombineerde opgave opnieuw in te sturen.

Overmacht directe betalingen GLB

Kunt u zich door extreme situaties niet houden aan alle voorwaarden van de directe betalingen GLB? Dan kunt u een beroep doen op overmacht.

Vragen over uw GLB-aanvraag wijzigen

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?