Gezondheid en welzijn

Mevrouw met zorgrobot LEA

Goede gezondheid en welzijn is door de VN vastgelegd als één van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (sustainable development goals of SDGs) om de wereld ‘tot een betere plek te maken in 2030’. In Nederland is de overheid hard aan de slag gegaan met het vertalen van de SDGs naar nationaal beleid.

In de zorg voor kwetsbare jongeren, ouderen en mensen met een beperking gaat het rijksbeleid uit van zelfredzaamheid en hulp vanuit de omgeving. Het streven is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Slimme zorg, met digitale ondersteuning en e-Health, helpt daarbij.

Bekijk welke ondersteuning vanuit de overheid via RVO.nl beschikbaar is (geweest) of lees over 10 innovaties die, mede dankzij die ondersteuning, de Nederlandse zorg nóg beter maken.

 • Subsidie voor bewonersinitiatieven van sociale ondernemers die een kleinschalig woonzorgarrangement willen realiseren. De subsidie is beschikbaar voor de initiatieffase. Voor de bouw- en nafinancieringsfase kunnen aangesloten banken een borgstellingslening aanvragen.

 • Subsidie voor zorgaanbieders die samen met een inkoper het gebruik van bestaande e-health toepassingen willen borgen of opschalen, zodat mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

 • Financiering voor kennisinstellingen en ondernemers die actief zijn in onderzoek en innovatie voor verbetering van gezondheid en zorg. Internationale samenwerking is verplicht. Het instrument is onderdeel van 1 van de pijlers van het Europees onderzoeksprogramma Horizon 2020.

 • Health Deals zijn afspraken tussen de overheid en (private) partners over concrete zorgvernieuwingen waarbij (private) partijen knelpunten ervaren bij de toepassing van de innovatie. Met hulp van de rijksoverheid zijn de knelpunten wellicht op te lossen. De overheid heeft geen rol in het beschikbaar stellen van financiering voor de Health Deal.

 • Als mkb-er kunt u MIT-financiering aanvragen voor de ontwikkeling van innovatieve producten, productieprocessen of diensten in life-sciences en health.

 • Krediet om veelbelovende en uitdagende innovaties met een uitstekend marktperspectief te ontwikkelen. Zowel starters als gevestigde bedrijven (groot of klein) kunnen Innovatiekrediet aanvragen.

 • SBIR-oproep voor het ontwikkelen van producten of diensten die boeren en andere partijen in de voedselketen kunnen gebruiken om beter dan nu voedselgewassen te produceren of te verwerken. Doel: voedselzekerheid voor het armste deel van de bevolking in Sub-Sahara Afrika vergroten.

 • Samenwerkingsverband dat de invloed van voeding op de volksgezondheid onderzoekt. Het doel is fundamenteel voedings- en biomedisch onderzoek te verbinden met preventiestrategieën en nieuwe processen, producten en toepassingen. Nederland is initiatiefnemer van het JPI HDHL.

 • Inspirerende voorbeelden die het Valorisatieprogramma in 8 jaar heeft opgeleverd in de zorgsector.

 • Tender (2019) die bestemd was voor het opzetten van een investeringsfonds dat mede gericht is op technostarters, die met een eHealthtoepassing bijdragen aan de zelfregie, zelfzorg of zelfredzaamheid van patiënten.

 • Challenge waarin het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op zoek ging naar verpleeghuizen met een goed werkend voorbeeld van technologie die navolging verdient.

 • Via deze SBIR riep de overheid in 2018 ondernemers op om (technologische) producten in spelvorm oftewel games te ontwikkelen die mensen helpen beslissen bij lichamelijke, geestelijke en/of sociale keuzes.

 • Via deze SBIR riep de overheid in 2016 bedrijven op innovatieve producten en/of diensten voor in het ziekenhuis te ontwikkelen, waarmee oudere patiënten op een veilige manier actiever kunnen zijn tijdens hun ziekenhuisopname.

 • Informatie voor scholen die willen sturen op een gezond binnenklimaat, om zo comfort- en gezondheidsklachten bij zowel de leerlingen als de leerkrachten te voorkomen.

 • Subsidie voor groente- en fruitleveranciers om de consumptie hiervan bij leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs te stimuleren.

 • Via de SBIR 'New Food Challenge' riep de overheid (startende) ondernemers op nieuwe aantrekkelijke producten op basis van plantaardige eiwitten te ontwikkelen.

Service menu right