Service menu right

Gezondheid en welzijn (SDG 3)

De VN legde goede gezondheid en welzijn vast als één van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals of SDG's) om de wereld ‘tot een betere plek te maken in 2030’. De Nederlandse overheid ging hard aan de slag met het vertalen van de SDG's naar nationaal beleid.

In de zorg voor kwetsbare jongeren, ouderen en mensen met een beperking gaat het rijksbeleid uit van zelfredzaamheid en hulp vanuit de omgeving. Het streven is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Slimme zorg, met digitale ondersteuning en e-Health, helpt daarbij.

Bekijk welke ondersteuning vanuit de overheid via RVO beschikbaar is (geweest). Of lees over 10 innovaties die Nederlandse zorg nóg beter maken, dankzij die ondersteuning.

Overzicht van ondersteuningsmogelijkheden

Stimuleringsregeling voor bewonersinitiatieven van sociale ondernemers die een kleinschalig woonzorgarrangement willen realiseren. De regeling biedt subsidie voor de initiatieffase, een lening voor de plantontwikkelfase of een borgstelling voor de bouw- en nafinancieringsfase.

Subsidie voor zorgaanbieders die samen met een inkoper het gebruik van bestaande e-health toepassingen willen borgen of opschalen, zodat mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg (OWZ) helpt gemeenten en corporaties bij het in kaart brengen van de lokale vraagstukken op het gebied van wonen en zorg. Ook helpt het team om deze vraagstukken uit te werken.

Financiering voor kennisinstellingen en ondernemers die internationaal samenwerken aan onderzoek en innovatie voor verbetering van gezondheid en zorg.

 

 

Health Deals zijn afspraken tussen de overheid en (private) partners over concrete zorgvernieuwingen waarbij (private) partijen knelpunten ervaren bij de toepassing van de innovatie. Met hulp van de rijksoverheid zijn de knelpunten wellicht op te lossen. De overheid heeft geen rol in het beschikbaar stellen van financiering voor de Health Deal.

Als mkb-er kunt u MIT-financiering aanvragen voor de ontwikkeling van innovatieve producten, productieprocessen of diensten in life-sciences en health.

Krediet voor bedrijven om veelbelovende en uitdagende innovaties met een uitstekend marktperspectief verder te ontwikkelen. Ook voor starters.

Overzicht van Seed Capital fondsen voor de Life sciences en Health sector (binnen - en buiten investeringsperiode). Ondernemers kunnen direct terecht bij de investeringsfondsen.

Samenwerkingsverband dat de invloed van voeding op de volksgezondheid onderzoekt. Het doel is fundamenteel voedings- en biomedisch onderzoek te verbinden met preventiestrategieën en nieuwe processen, producten en toepassingen. Nederland is initiatiefnemer van het JPI HDHL.

Inspirerende voorbeelden die het Valorisatieprogramma in 8 jaar heeft opgeleverd in de zorgsector.

Challenge waarin het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op zoek ging naar verpleeghuizen met een goed werkend voorbeeld van technologie die navolging verdient.

SBIR-oproep voor het ontwikkelen van producten of diensten die boeren en andere partijen in de voedselketen kunnen gebruiken om beter dan nu voedselgewassen te produceren of te verwerken. Doel: voedselzekerheid voor het armste deel van de bevolking in Sub-Sahara Afrika vergroten.

Via deze SBIR riep de overheid in 2018 ondernemers op om (technologische) producten in spelvorm oftewel games te ontwikkelen die mensen helpen beslissen bij lichamelijke, geestelijke en/of sociale keuzes.

Via deze SBIR riep de overheid in 2016 bedrijven op innovatieve producten en/of diensten voor in het ziekenhuis te ontwikkelen, waarmee oudere patiënten op een veilige manier actiever kunnen zijn tijdens hun ziekenhuisopname.

Via de SBIR 'New Food Challenge' riep de overheid (startende) ondernemers op nieuwe aantrekkelijke producten op basis van plantaardige eiwitten te ontwikkelen.

Informatie voor scholen die willen sturen op een gezond binnenklimaat, om zo comfort- en gezondheidsklachten bij zowel de leerlingen als de leerkrachten te voorkomen.

Subsidie voor groente- en fruitleveranciers om schoolkinderen aan te moedigen om gezonder te eten.

Bent u als ondernemer, zorgaanbieder of onderzoeker bezig met het implementeren of opschalen van zorginnovaties? En heeft u behoefte aan ondersteuning hierbij? Dan kan 'Zorg voor innoveren' u verder helpen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.