GLB 2023: investeringen voor uw bedrijf

Gepubliceerd op:
25 augustus 2022
Laatst gecontroleerd op:
1 december 2022

Als agrariër kunt u uw bedrijf moderner of duurzamer maken met productieve investeringen. Of het beheer van uw landschap verduurzamen met niet-productieve investeringen. Voor deze investeringen kunt u subsidie aanvragen. Hoe u dat doet en welke voorwaarden er zijn leest u hier later.

Nog niet alle informatie over deze subsidies is bekend. Wat wel bekend is, delen we op deze pagina. Als we meer weten, werken we de informatie bij.

Het nieuwe GLB is nog in ontwikkeling. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze pagina.

Productieve investeringen

Wilt u uw bedrijf moderner of duurzamer maken? Dan helpen 2 subsidies u daar bij:

 • Investeren in een moderner bedrijf
 • Investeren in een duurzamer bedrijf

Voor beide regelingen geldt:

 • U investeert alleen óf samen met een of meer andere landbouwers.
 • U krijgt maximaal 40% van de kosten vergoed.
 • Bent u een jonge landbouwer? Dan krijgt u maximaal 55% vergoed.
 • De regelingen stimuleren biologisch boeren of het overstappen naar biologische landbouw.

Investeren in een moderner bedrijf

Gaat u een investering doen die uw bedrijf moderner maakt?  En vergroot of versterkt u hiermee uw bedrijfsinkomen, concurrentiepositie of positie in de keten?  Vraag hier dan subsidie voor aan.

De subsidie in het kort

U vraagt subsidie aan voor productieve investeringen in bedrijfsmiddelen en installaties. Denk aan nieuwe machines, de inzet van robotica of gewasmonitoring. Of aan maatregelen om energie te besparen en duurzame energie op te wekken.

Doel van de investering

Met uw investering maakt u uw bedrijf moderner. Zo helpt u de volgende doelen te halen:

 • De landbouwsector veerkrachtig maken met het oog op de toekomst.
 • Meer aandacht voor onderzoek, technologie en digitalisering van de landbouwsector.

Investeren in een duurzamer bedrijf

Gaat u een investering doen om uw bedrijf duurzamer te maken? Bijvoorbeeld om minder stoffen uit te stoten die schadelijk zijn voor het klimaat? Of om het welzijn van uw dieren te vergroten? Dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen.

De subsidie in het kort

U vraagt subsidie aan voor productieve investeringen in bedrijfsmiddelen, installaties of diervriendelijke stalsystemen. Bijvoorbeeld om precisielandbouw toe te passen of voor de aanleg van irrigatiesystemen. Of u investeert in agroforestry. Daarbij plant u bomen of andere houtige gewassen op uw landbouw- of veeteeltperceel. Die beschermen uw gewassen bijvoorbeeld tegen de wind of helpen mee aan de productie van uw bedrijf.

Ook investeringen in diervriendelijke stalsystemen vallen binnen deze regeling. Denk aan investeringen die het natuurlijke gedrag van dieren bevorderen en voor meer leefruimte zorgen. Of technieken die voor een beter stalklimaat zorgen.

Doel van de investering

Uw investering maakt uw bedrijf duurzamer. Daarmee helpt u een of meer van de volgende doelen te halen:

 • Klimaatverandering beperken door minder uitstoot van broeikasgassen en meer koolstof vastleggen (klimaatmitigatie).
 • Omgeving geschikt maken voor de gevolgen van het veranderende klimaat (klimaatadaptatie).
 • Opwekken van duurzame energie en energie besparen.
 • Schoon en gezond water.
 • Bodem beter bestand maken tegen veranderende omstandigheden om bijvoorbeeld watertekorten te voorkomen.
 • Schonere lucht: minder uitstoot van geurstoffen en fijnstof.
 • Meer biodiversiteit en herstel ervan.
 • Groter dierenwelzijn en betere diergezondheid.

Niet-productieve investeringen

Investeren in het landschap is nodig om te verduurzamen. Dat doet u met niet-productieve investeringen. Gaat u hiermee aan de slag? Dan helpt deze regeling u daarbij.

Investeren voor landbouwbedrijven

Bent u landbouwer en wilt u het landschap verduurzamen? Bijvoorbeeld door de biodiversiteit op uw bedrijf te herstellen of te verbeteren? Of de natuur te beschermen? Dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen. Dat kan ook als u samen met anderen investeert.

De subsidie in het kort

U vraagt subsidie aan voor niet-productieve investeringen. Bijvoorbeeld voor de aanleg van landschapselementen. Of niet-productieve investeringen die de uitstoot van stikstof verminderen of zorgen voor schoon en gezond water. U krijgt tot maximaal 100% vergoed.

U kunt de investeringen ook gebruiken bij de aanvraag van andere subsidies, zoals de eco-regeling of het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Daar valt het beheer van landschapselementen onder.

Doel van de investeringen

Investeringen voor landbouwbedrijven helpen om de volgende doelen te halen:

 • Klimaatverandering beperken door minder uitstoot van broeikasgassen en meer koolstof vastleggen (klimaatmitigatie).
 • Omgeving geschikt maken voor de gevolgen van het veranderende klimaat (klimaatadaptatie).
 • Schoon en gezond water.
 • Bodem beter bestand maken tegen veranderende omstandigheden om bijvoorbeeld watertekorten te voorkomen.
 • Schonere lucht: minder uitstoot van geurstoffen en fijnstof.
 • Meer biodiversiteit en herstel ervan.
 • Behoud en herstel van (cultuur)landschappen.

Investeren voor niet-landbouwbedrijven

Er komt ook een subsidie voor niet-landbouwbedrijven die investeren in het landschap om het duurzamer te maken.

Meer informatie over deze regeling volgt later.

Vragen over het nieuwe GLB?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?