Wat is nieuw bij de directe betalingen GLB 2023

Gepubliceerd op:
7 december 2022

In 2023 verandert het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Zo ook de directe betalingen. De manier waarop u de betalingen aanvraagt, verandert. En sommige voorwaarden zijn anders.

Het nieuwe GLB is nog in ontwikkeling. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze pagina.

Wat zijn de directe betalingen?

Dit zijn de directe betalingen van het GLB:

  • Basispremie en extra betaling voor de eerste 40 hectare
  • Eco-regeling
  • Extra betaling jonge landbouwers

Nieuwe manier van aanvragen

In het huidige GLB vraagt u de directe betalingen aan in de Gecombineerde opgave. Vanaf 2023 verandert dat. U meldt zich dan eerst aan voor de regelingen waaraan u wilt deelnemen. Dat doet u in 2023 nog in de Gecombineerde opgave. In 2024 doet u dat in het formulier Aanmelding deelname GLB.

Om uw aanvraag compleet te maken, doet u aan het einde van het aanvraagjaar uw definitieve aanvraag. Uw aanmelding en definitieve aanvraag vormen samen uw GLB-aanvraag.

We begrijpen dat de nieuwe manier van aanvragen wennen is. Daarom hebben we voor u een stappenplan gemaakt.

Randvoorwaarden worden conditionaliteiten

Conditionaliteiten is een verzamelnaam voor de normen en eisen van het GLB. In het huidige GLB heetten ze randvoorwaarden. De conditionaliteiten zijn voorwaarden voor de eco-regeling, de basispremie 2023 en de extra betaling voor de eerste 40 hectare van uw bedrijf. Maar ook voor de extra betaling voor jonge landbouwers, ANLb en het behoud van zeldzame landbouwhuisdierrassen.

De conditionaliteiten bestaan uit eisen en normen. De normen noemen we ook wel Goede landouw- en milieucondities (GLMC). Als u meedoet met het GLB, houdt u zich aan deze normen en eisen. Zo helpt u mee aan het verbeteren van klimaat, bodem, water, biodiversiteit en landschap, gezondheid en dierenwelzijn.

Lees meer op Conditionaliteiten.

Veranderingen per regeling

Een aantal directe betalingen uit het huidige GLB lopen door vanaf 2023. Maar er zijn wel wijzigingen.

  • De basisinkomenssteun blijft bestaan: de basispremie. Maar u heeft geen betalingsrechten meer nodig om deze aan te vragen. Lees alle voorwaarden op Basispremie 2023.
  • De eco-regeling. Deze regeling is nieuw en is een extra betaling bovenop de basispremie: de eco-premie. Door mee te doen aan de eco-regeling helpt u mee aan 5 doelen: het verbeteren van biodiversiteit, bodem en lucht, klimaat, landschap en water. Voor elk doel moet u punten halen en daarvoor voert u eco-activiteiten uit op uw percelen. Lees alle voorwaarden op Eco-regeling.
  • Ook de extra betaling jonge landbouwers loopt door. Heeft u in het huidige GLB de extra betaling aangevraagd? En heeft u de 5 jaar nog niet volgemaakt? Dan kunt u dat doen onder het nieuwe GLB. Lees alle voorwaarden op Extra betaling jonge landbouwers 2023.

Voorwaarde actieve landbouwer

De voorwaarde van actieve landbouwer geldt voor de directe betalingen, de subsidie brede weersverzekering en zeldzame landbouwhuisdierrassen. Heeft u in 2022 in totaal minder dan € 5.000 aan directe betalingen ontvangen? Dan voldoet u in 2023 automatisch aan de voorwaarde van actieve landbouwer. Lees meer op Actieve landbouwer 2023.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?