Andere regelingen in het nieuwe GLB

Gepubliceerd op:
8 juli 2021
Laatst gecontroleerd op:
22 april 2022

Vanaf 2023 verandert het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en daarmee veranderen ook de regelingen. We vertellen u graag welke veranderingen er komen en hoe u zich hierop kunt voorbereiden.

Het nieuwe GLB is nog in ontwikkeling. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze pagina.

In het kort: wat verandert er

Het nieuwe GLB gaat toekomstbestendig boeren sterker belonen. Samen met u willen we de landbouw verduurzamen en klaarmaken voor de volgende generaties. Binnen de GLB-subsidies gaan we hier ook meer aandacht aan geven. De grootste verandering is de nieuwe eco-regeling. Met het uitvoeren van eco-activiteiten draagt u bij aan 5 doelen: bodem, biodiversiteit, klimaat, landschap en water. Alle ingrediƫnten om een duurzame toekomst op te bouwen.

Andere regelingen in het nieuwe GLB

Eind december 2021 presenteerde het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) het Nationaal Strategisch Plan (NSP). Hierin staat de Nederlandse invulling van het nieuwe GLB. We delen nu al graag de verwachte veranderingen en de nieuwe regelingen. We plaatsen later meer informatie online. Houd onze website in de gaten. Mist u hier een regeling? Kijk of de regeling hier tussen staat.

Voor jonge landbouwers

Vestigingssteun jonge landbouwers

 • We maken later meer informatie bekend over deze regeling.

Extra betaling jonge landbouwers

 • We maken later meer informatie bekend over deze regeling.

Duurzame investeringen

Investeren in bedrijfsmodernisering

U maakt uw bedrijf moderner en duurzamer door productieve investeringen. Bijvoorbeeld door de aankoop van nieuwe machines.

De regeling in het kort

 • U vraagt subsidie aan voor productieve investeringen zoals bedrijfsmiddelen en installaties.
 • U krijgt maximaal 65% van de kosten vergoed.
 • Jonge landbouwers krijgen maximaal 80% vergoed.
 • U bent actieve landbouwer of vraagt de subsidie in een samenwerkingsverband met andere actieve landbouwers aan.

Doel van de investeringen
Uw investeringen helpen bij de verduurzaming van uw bedrijf. De investeringen dragen bij aan 1 of meerdere doelen:

 • Verhogen van het dierenwelzijn
 • Bedrijfsmodernisering van uw bedrijf als jonge landbouwer
 • Aanpassing aan klimaatverandering (klimaatadaptatie) en verminderen uitstoot van voor het klimaat schadelijke stoffen (klimaatmitigatie)
 • Verminderen gebruik van natuurlijke hulpbronnen
 • Toepassing vormen van koolstofvastlegging
 • Vergroten gebruik van digitalisering en precisielandbouw
 • Verbetering waterhuishouding
 • Terugdringen van schadelijke effecten op biodiversiteit en het milieu
 • Bevorderen toepassing natuurinclusieve landbouw

Meer informatie over het aanvragen en de voorwaarden leest u hier later.

Niet-productieve investeringen voor landbouwbedrijven

 • We maken later meer informatie bekend over deze regeling.

Niet-productieve investeringen op niet-landbouwbedrijven

 • We maken later meer informatie bekend over deze regeling.

Voor houders van zeldzame landbouwhuisdierrassen

Behoud zeldzame landbouwhuisdierrassen

 • We maken later meer informatie bekend over deze regeling.

Vragen over het nieuwe GLB?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?