Achtergrondinformatie GLB

Gepubliceerd op:
23 januari 2020
Laatst gecontroleerd op:
3 februari 2021

Als landbouwer krijgt u te maken met regels van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Het GLB is er voor duurzaam, voedzaam, veilig en betaalbaar voedsel. Een ander doel is landbouwers te helpen bij hun inkomen. Dat doen we met subsidies voor landbouwers.

Nieuw GLB

Het nieuwe GLB gaat toekomstbestendig boeren sterker belonen. Dat is kortgezegd het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) dat in 2023 ingaat. Voor ons is dit een reden om onze werkwijze te veranderen. We willen de toewijzing van subsidies beter laten aansluiten op de ondernemerspraktijk.

In de overgangsjaren 2021 en 2022 blijft het GLB van nu nog gelden. In die periode ontwikkelen we samen met de landbouwsectoren een nieuwe werkwijze en regelingen. Hoe dit precies gebeurt, leest u op de pagina Het nieuwe GLB.

Welke subsidies

Vanuit het GLB zijn er subsidies voor directe betalingen, het Plattelandsontwikkelingsprogramma en er is geld beschikbaar voor het markt- en prijsbeleid. De volgende subsidies vallen onder de directe betalingen van het GLB:

  • Basisbetaling
  • Vergroeningsbetaling
  • Extra betaling jonge landbouwers
  • Graasdierpremie

Meer uitleg over de directe betalingen leest u op de pagina Directe betalingen GLB. Het geld voor markt- en prijsbeleid en voor subsidies voor plattelandsontwikkeling bestaat uit:

  • Brede weersverzekering
  • Plattelandsontwikkeling POP3
  • Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer, onderdeel agrarisch natuurbeheer (SNL-a)
  • Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANlb)
  • Marktordening
In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?