Andere regelingen in het nieuwe GLB

Gepubliceerd op:
8 juli 2021
Laatst gecontroleerd op:
22 april 2022

Vanaf 2023 verandert het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en daarmee veranderen ook de regelingen. We vertellen u graag welke veranderingen er komen en hoe u zich hierop kunt voorbereiden.

Het nieuwe GLB is nog in ontwikkeling. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze pagina.

In het kort: wat verandert er

Het nieuwe GLB gaat toekomstbestendig boeren sterker belonen. Samen met u willen we de landbouw verduurzamen en klaarmaken voor de volgende generaties. Binnen de GLB-subsidies gaan we hier ook meer aandacht aan geven. De grootste verandering is de nieuwe eco-regeling. Met het uitvoeren van eco-activiteiten draagt u bij aan 5 doelen: bodem, biodiversiteit, klimaat, landschap en water. Alle ingrediƫnten om een duurzame toekomst op te bouwen.

Andere regelingen in het nieuwe GLB

Eind december 2021 presenteerde het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) het Nationaal Strategisch Plan (NSP). Hierin staat de Nederlandse invulling van het nieuwe GLB. We delen nu al graag de verwachte veranderingen en de nieuwe regelingen. We plaatsen later meer informatie online. Houd onze website in de gaten. Mist u hier een regeling? Kijk of de regeling hier tussen staat.

Voor jonge landbouwers

Vestigingssteun jonge landbouwers

  • We maken later meer informatie bekend over deze regeling.

Samenwerking voor generatiewisseling

  • We maken later meer informatie bekend over deze regeling.

Duurzame investeringen

Productieve investeringen voor bedrijfsmodernisering op landbouwbedrijven

  • We maken later meer informatie bekend over deze regeling.

Niet-productieve investeringen voor landbouwbedrijven

  • We maken later meer informatie bekend over deze regeling.

Niet-productieve investeringen op niet-landbouwbedrijven

  • We maken later meer informatie bekend over deze regeling.

Voor houders van zeldzame landbouwhuisdierrassen

Behoud zeldzame landbouwhuisdierrassen

  • We maken later meer informatie bekend over deze regeling.

Vragen over het nieuwe GLB?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?