Het nieuwe GLB: samenwerking in veenweidegebieden en Natura 2000-gebieden

Gepubliceerd op:
6 april 2022
Laatst gecontroleerd op:
15 april 2022

Werkt u in veenweide- of in (de buurt van) Natura 2000-gebieden? In het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) kunt u subsidie aanvragen voor de ontwikkeling en uitvoering van een duurzaam gebiedsplan.

U werkt onder andere samen om verdroging tegen te gaan en het vallen van stikstof op bodem en in water (stikstofdepositie) te verminderen.

Het nieuwe GLB is nog in ontwikkeling. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze pagina.

De maatregelen

De regeling richt zich op 2 onderdelen. We richten we ons op het verhogen van het waterpeil in veenweiden. En op het ontwikkelen van overgangsgebieden rond Natura 2000-gebieden (ongeveer 400 tot 2000 meter rondom het gebied). Ook andere maatregelen die een positief effect hebben op de bodemkwaliteit, water, klimaat of biodiversiteit. Bijvoorbeeld het gebruik van weerbare teelten valt onder deze regeling.

Voor samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden tussen landbouwers, grondeigenaren en natuurorganisaties komen in aanmerking voor deze subsidie. Er is geld voor de voorbereiding van het gebiedsplan. Ook komt er meerjarige financiële steun voor de uitvoering van het plan.

Meer informatie over de aanvraag en de voorwaarden leest u hier later.

Vragen over het nieuwe GLB?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?